logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Mikołaj Jankowski

Żegnamy Mikołaja Jankowskiego

Z żalem zawiadamiamy, że 31 grudnia 2020 r. zmarł Mikołaj Jankowski, fotografik i instruktor fotografii, działacz i animator bolesławieckiego środowiska fotograficznego, założyciel i wieloletni prezes Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego.

Mikołaj Jankowski urodził się 5 maja 1935 r. w Mościskach. Z zawodu był technikiem geologiem o specjalności poszukiwanie pierwiastków promieniotwórczych i ochrona radiologiczna. W latach 1953-1986 pracował w Zakładach Górniczych „Konrad” w Iwinach. Tam – w 1955 r. – po raz pierwszy zetknął się z fotografią, która stała się jego pasją. Początkowo fotografował pracujących pod ziemią górników. W latach 1977-1981 pracował jako fotoreporter dla tygodnika „Polska Miedź”. Należał do sekcji fotograficznej SM „Bolesławianka”. Od stycznia 1979 r. do marca 1992 r. prowadził pracownię fotograficzną w Domu Kultury ZG „Konrad”.

Był założycielem i prezesem istniejącego w latach 1979-1981 bolesławieckiego oddziału Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, a następnie powstałego w kwietniu 1981 r. Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego. Przez 30 lat działalności towarzystwa zorganizował wiele konkursów o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, w tym Ogólnopolskie i Polonijne Przeglądy Fotografii Młodzieżowej. W listopadzie 1982 r. został członkiem Rady Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych, w maju 1987 r. wybrano go na członka Prezydium PFSF, a później zasiadał jeszcze w Komisji Rewizyjnej PFSF. W 1995 r. uczestniczył w powstaniu Ogólnopolskiej Grupy Twórczej Art-Foto z siedzibą w Bolesławcu i został jej sekretarzem.

M. Jankowski brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, przeglądach środowiskowych, konkursach oraz plenerach. Za działalność fotograficzną został wyróżniony wieloma medalami i odznaczeniami, m. in. medalem „Za zasługi dla rozwoju fotografii” nadanym przez Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Obchodów 150-lecia Fotografii (1989), medalem PFSF „Za zasługi dla rozwoju fotografii” (1990), Złotą Odznaką PFSF (1991), odznaką „Zasłużony działacz kultury” nadaną przez Ministra Kultury i Sztuki (1996) oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta (1998).

Zapraszamy do zapoznania się ze wspomnieniami Mikołaja Jankowskiego i innych uczestników bolesławieckiego ruchu fotograficznego zamieszczonymi w publikacji

Bolesławiec. Ruch fotograficzny 1945-2011

wydanej w 2011 r. przez Muzeum Ceramiki

Mikołaj Jankowski
Skip to content