logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Historia bolesławieckiego muzeum

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu powstało w 1950 r. w miejsce przedwojennego Muzeum Miejskiego, założonego w 1911 r. w budynku przy ul. Mickiewicza 13.

Pierwsza wojna światowa spowodowała przerwę w działalności muzeum. Po ponownym otwarciu w 1920 r. pieczę nad pracą instytucji sprawował Artur Schiller, współzałożyciel Górnośląskiego Muzeum w Gliwicach. Po II wojnie światowej, według raportu z 1946 r. bolesławieckie Muzeum Miejskie „praktycznie nie istniało”. Instytucji jednak nie zlikwidowano i muzeum funkcjonowało już w 1950 r., kiedy to muzea na terenie całego kraju upaństwowiono i podporządkowano Centralnemu Zarządowi Muzeów i Ochrony Zabytków przy Ministerstwie Kultury i Sztuki, przy czym bezpośredni nadzór naukowy i administracyjny nad muzeami dolnośląskimi powierzono Muzeum Śląskiemu we Wrocławiu.

Budynek Muzeum Miejskiego przed rokiem 1918

Muzeum Ceramiki – Dział Ceramiki (1950-2023)

 Budynek bolesławieckiego muzeum wyremontowano w latach 1952-1953. Otwarcie muzeum po reorganizacji nastąpiło 27 grudnia 1953 r. Na potrzeby nowej ekspozycji pozyskano obiekty ze zbiorów Muzeum Śląskiego i Zakładów Ceramiki Artystycznej w Bolesławcu. We współpracy z wrocławskim muzeum przygotowano trzy wystawy stałe: archeologiczną, ilustrującą najdawniejsze dzieje Śląska, sztuki ludowej okolic Bolesławca oraz ceramiki z uwzględnieniem techniki produkcji.

Kilka lat później z powodu zawilgocenia murów budynku podjęto decyzję o zamknięciu instytucji od 1 października 1961 r. Prace remontowe rozpoczęto dopiero w połowie 1966 r. Po ich zakończeniu, 17 czerwca 1967 r. nastąpiło uroczyste otwarcie bolesławieckiego Muzeum Regionalnego. Przy aranżacji wystawy ponownie pomocy udzieliło Muzeum Śląskie we Wrocławiu i jego ówczesna dyrektor dr Maria Starzewska. Wyposażenie muzeum zostało zaprojektowane i wykonane pod kierunkiem wrocławskiego artysty plastyka i ceramika Władysława Garnika.

W 1968 r. z inspiracji dr M. Starzewskiej nazwę instytucji zmieniono na Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, określając przy tym precyzyjnie profil zbiorów. Zgodnie ze Statutem Muzeum z 9 grudnia 1968 r. zadaniem instytucji było gromadzenie materiałów z dziedziny historii Bolesławca i ziemi bolesławieckiej oraz historii rozwoju ceramiki bolesławieckiej, a także gromadzenie współczesnej rzeźby ceramicznej wykonanej przez plastyków biorących udział w bolesławieckich plenerach. 

Kolejne generalne remonty budynku zostały przeprowadzone dopiero w latach 2009 i 2013-2014, a nowa wystawa stała została zaaranżowana i udostępniona zwiedzającym w 2010 r.

Fragment nowej ekspozycji w Dziale Ceramiki

Muzeum Ceramiki – Dział Historii Miasta (1995-2022)

W 1991 r. muzeum pozyskało drugi budynek – przy ul. Kutuzowa 14. Wcześniej mieściło się w nim Muzeum Kutuzowa administrowane przez Rosjan.

Po kilku latach prac remontowych, 17 czerwca 1995 r., uruchomiono w tym miejscu Dział Historii Miasta. Początkowo prezentowano w nim wystawy czasowe przedstawiające wybrane zagadnienia z dziejów miasta. W latach 2008-2011 w obiekcie przeprowadzono kolejne remonty. W sierpniu 2009 r. została otwarta stała ekspozycja poświęcona historii Bolesławca.

W październiku 2023 r. dotychczasowy budynek Działu Historii Miasta przekształcił się w Centrum Dawnych Technik Garncarskich stworzone w ramach projektu “Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”.

Można tu zobaczyć wystawę współczesnej ceramiki bolesławieckiej produkowanej przez 34 lokalne zakłady. W Centrum mieści się również w pełni wyposażona pracownia ceramiczna oferujące różnego typu warsztaty dla wszystkich zainteresowanych.

Muzeum Ceramiki – Centrum Dawnych Technik Garncarskich

Pałacyk Pücklera

Muzeum Ceramiki – pałacyk Pücklera przed przebudową

Pod koniec 2022 r. ropoczęła się przebudowa pałacyku Pücklera przy ul. Zgorzeleckiej 28/29 na nową siedzibę Muzeum, co wiązało się z zawieszeniem działalności wystawienniczej. została zawieszona. Od kwietnia 2024 r. zbiory Działu Ceramiki i Działu Historii Miasta można podziwiać w nowych, nowocześnie zaaranżowanych przestrzeniach. Dodatkową atrakcją dla zwiedzających jest przylegający do Muzeum zrewitalizowany zabytkowy park. Inwestycję zrealizowano w ramach projektu “Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”.

Dyrektorzy:
– Włodzimierz Kaczmarek (1953-1954)
– Alicja Krępowa / później Szurmińska-Krępowa (1955)
– Róża Larkowska (1956-1961)
– Krystyna Kutschenreiter / później Paluch-Staszkiel (1967-1970)
– Teresa Wolanin (1971-2001)
– Anna Bober / później Bober-Tubaj (od 2002)

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content