logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Historia bolesławieckiego muzeum

Obecnie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu posiada dwa działy – Dział Ceramiki przy ul. Mickiewicza 13 i Dział Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14.
Budynek przy ul. Mickiewicza 13 był pierwotnie siedzibą Muzeum Miejskiego w Bolesławcu założonego w 1908 r. i udostępnionego zwiedzającym w 1911 r. Pierwsza wojna światowa spowodowała przerwę w działalności muzeum. Po ponownym otwarciu w 1920 r. pieczę nad pracą instytucji sprawował Artur Schiller, współzałożyciel Górnośląskiego Muzeum w Gliwicach. Po II wojnie światowej, według raportu z 1946 r. bolesławieckie Muzeum Miejskie „praktycznie nie istniało”. Instytucji jednak nie zlikwidowano i muzeum funkcjonowało już w 1950 r., kiedy to muzea na terenie całego kraju upaństwowiono i podporządkowano Centralnemu Zarządowi Muzeów i Ochrony Zabytków przy Ministerstwie Kultury i Sztuki, przy czym bezpośredni nadzór naukowy i administracyjny nad muzeami dolnośląskimi powierzono Muzeum Śląskiemu we Wrocławiu. Budynek bolesławieckiego muzeum wyremontowano w latach 1952-1953. Otwarcie muzeum po reorganizacji nastąpiło 27 grudnia 1953 r. Na potrzeby nowej ekspozycji pozyskano obiekty ze zbiorów Muzeum Śląskiego i Zakładów Ceramiki Artystycznej w Bolesławcu. We współpracy z wrocławskim muzeum przygotowano trzy wystawy stałe: archeologiczną, ilustrującą najdawniejsze dzieje Śląska, sztuki ludowej okolic Bolesławca oraz ceramiki z uwzględnieniem techniki produkcji. Kilka lat później z powodu zawilgocenia murów budynku podjęto decyzję o zamknięciu instytucji od 1 października 1961 r. Prace remontowe rozpoczęto dopiero w połowie 1966 r. Po ich zakończeniu, 17 czerwca 1967 r. nastąpiło uroczyste otwarcie bolesławieckiego Muzeum Regionalnego. Przy aranżacji wystawy ponownie pomocy udzieliło Muzeum Śląskie we Wrocławiu i jego ówczesna dyrektor dr Maria Starzewska. Wyposażenie muzeum zostało zaprojektowane i wykonane pod kierunkiem wrocławskiego artysty plastyka i ceramika Władysława Garnika.

Budynek muzeum przed rokiem 1918

W 1968 r. z inspiracji dr M. Starzewskiej nazwę instytucji zmieniono na Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, określając przy tym precyzyjnie profil zbiorów. Zgodnie ze Statutem Muzeum z 9 grudnia 1968 r. zadaniem instytucji było gromadzenie materiałów z dziedziny historii Bolesławca i ziemi bolesławieckiej oraz historii rozwoju ceramiki bolesławieckiej, a także gromadzenie współczesnej rzeźby ceramicznej wykonanej przez plastyków biorących udział w bolesławieckich plenerach. 

Kolejne generalne remonty budynku zostały przeprowadzone dopiero w latach 2009 i 2013-2014, a nowa wystawa stała została zaaranżowana i udostępniona zwiedzającym w 2010 r. 

Drugi budynek bolesławieckiego muzeum przy ul. Kutuzowa 14, w którym obecnie mieści się Dział Historii Miasta, został przejęty w 1991 r. Wcześniej mieściło się w nim Muzeum Kutuzowa administrowane przez Rosjan. Po kilku latach prac remontowych, 17 czerwca 1995 r. uruchomiono w tym miejscu Dział Historii Miasta. Początkowo prezentowano tu wystawy czasowe przedstawiające wybrane zagadnienia z dziejów miasta. W latach 2008-2011 w obiekcie przeprowadzono kolejne remonty. W sierpniu 2009 r. została otwarta stała ekspozycja poświęcona historii Bolesławca.

Dyrektorzy:
– Włodzimierz Kaczmarek (1953-1954)
– Alicja Krępowa / później Szurmińska-Krępowa (1955)
– Róża Larkowska (1956-1961)
– Krystyna Kutschenreiter / później Paluch-Staszkiel (1967-1970)
– Teresa Wolanin (1971-2001)
– Anna Bober / później Bober-Tubaj (od 2002)

Skip to content