logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Menu

Szanowni Państwo!

Przed wizytą w naszym muzeum prosimy o zapoznanie się z tymczasowym regulaminem zwiedzania

AKTUALNOŚCI

Powstaje nowe „studium historyczne” Bolesławca

Zakończyliśmy pierwszy etap prac w pilotażowym projekcie Narodowego Instytutu Dziedzictwa obejmującym opracowanie kompleksowego „Studium ochrony wartości kulturowych miasta Bolesławiec”. Studium będzie poświęcone historii miasta, zabytkom

Zasoby wiedzy
Partnerzy
Skip to content