logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Szanowni Państwo!

Przed wizytą w naszym muzeum prosimy o zapoznanie się z tymczasowym regulaminem zwiedzania

AKTUALNOŚCI

Zabytki mezolityczne z okolic Bolesławca (cz. 1)

Mezolit to epoka obejmująca okres przejściowy między gospodarką łowiecko-zbieracką (typu paleolitycznego) i rolniczo-hodowlaną (typu neolitycznego). Początki tego okresu przypadają na schyłek plejstocenu (8000 p.n.e.), a

Zasoby wiedzy
Partnerzy
Skip to content