logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Promocja w kraju

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu od wielu lat regularnie włącza się w różnego typu działania promocyjne o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym, które mają na celu zachęcanie szerokiego grona odbiorców do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz poznawania narodowego dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Wśród najważniejszych inicjatyw tego rodzaju należy wymienić:

Skip to content