logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

#Muzealniaki - muzeum nie tylko dla dużych

Inicjatorem akcji #muzealniaki jest Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Akcja ma na celu pokazać, że na kontakt z kulturą nigdy nie jest za wcześnie, a wizyta w muzeum czy galerii sztuki może być ciekawa także dla rodziców z najmłodszymi dziećmi. Do akcji #muzealniaki przystąpili partnerzy, którzy deklarują przyjazne nastawienie do wizyt dzieci. Z terenu Dolnego Śląska do inicjatywy przystąpiło ok. 30 muzeów, instytucji i stowarzyszeń, w tej liczbie również Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Skip to content