logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Publikacje
o historii miasta

Przedwojenny obraz Bolesławca - okładka
Przedwojenny obraz Bolesławca w zbiorach muzeów i archiwów

Red. Anna Puk, Tadeusz Orawiec

Rok wydania: 2020

Album można nabyć w Dziale Historii Miasta (ul. Kutuzowa 14) w cenie 25 zł.

Seria "Boleslaviana"

Promenada w Bolesławcu. Rozwój architektoniczny i urbanistyczny 1813–1945

Autor: Agata Kozioł

Rok wydania: 2010

Obciążenia wojenne w zachodniej części Dolnego Śląska podczas kampanii napoleońskich 1806/07 i 1813 roku

Autor: Andrzej Olejniczak

Rok wydania: 2009

Życie muzyczne Bolesławca w XIX wieku.

Autor: Kinga Pacek

Rok wydania: 2006

Martin Opitz (1597–1639)

Autorzy: Mariusz Olczak, Anna Bober

Rok wydania: 1997

Seria "Ocalić od zapomnienia"

Nie mieliśmy dzieciństwa... Wspomnienia bolesławieckich Sybiraków

Red. Anna Gorzkowicz, Ewa Ołenicz-Bernacka, Anna Puk

Rok wydania: 2013

Polacy na bośniackiej ziemi. Fotograficzne wspomnienia bolesławieckich reemigrantów

Tekst: Michał Chlastawa

Rok wydania: 2015

Z Bośni do Bolesławca. Wspomnienia reemigrantów z Jugosławii

Praca zbiorowa

Rok wydania: 2014

Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia bolesławieckich Kresowian

Red. Joanna Kupisz, Ewa Ołenicz-Bernacka, Anna Puk

Rok wydania: 2014

Tu wszystko było inne. Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Francji

Red. Kamilla Dudek

Rok wydania: 2015

Wydzierając puszczy ziemię. Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Jugosławii

Redaktor naukowy: prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold

Zespół redakcyjny: Agata Bojanowska, Ewa Ołenicz-Bernacka, Anna Puk, Ewa Szajwaj

Rok wydania: 2016

Wydawnictwa jubileuszowe

Z siłą, wiarą i nadzieją. 25 lat Bolesławieckiego Klubu Amazonek

Red. Anna Bober-Tubaj, Barbara Glinkowska

Rok wydania: 2022

70 lat. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu 1946-2016

Praca zbiorowa

Rok wydania: 2017

Umiemy korzystać z marzeń. 20 lat Bolesławieckiego Klubu Amazonek

Praca zbiorowa

Rok wydania: 2016

70 lat Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu 1946-2016

Autorzy: Agata Bojanowska, Anna Bober-Tubaj, Krzysztof Rajczakowski

Rok wydania: 2016

V wieków wodociągów i kanalizacji w Bolesławcu

Autorzy: Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Grzegorz Kozłowski, Józef Król

Rok wydania: 2014

Bolesławiec. Ruch fotograficzny 1945-2011

Red. Anna Bober-Tubaj, Agata Kozioł, Anna Puk

Rok wydania: 2011

Wydawnictwa pokonferencyjne i wydane we współpracy z innymi instytucjami

Rodzinne ogrody działkowe w Bolesławcu

Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Lemki

Rok wydania: 2022

Opowieści napoleońskie pogranicza śląsko-saksońskiego

Autorzy: Tadeusz Orawiec, Anja Köhler, Johanna Busch, Anna Bober-Tubaj, Barbara Glinkowska

Rok wydania: 2021

Miasto Bolesławiec na europejskich szlakach

Autorzy: Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Andrzej Olejniczak, Tadeusz Orawiec

Rok wydania: 2020

Opowieści napoleońskie Bolesławca

Autorzy: Andrzej Olejniczak, Tadeusz Orawiec

Rok wydania: 2013

Bolesławiec - aktywne miasto europejskie

Tekst: Agata Bojanowska

Rok wydania: 2012

Bolesławiec na europejskich szlakach

Tekst: Agata Bojanowska, Andrzej Olejniczak, Tadeusz Orawiec, Anna Puk

Rok wydania: 2012

Bolesławiec 1945-1966. Zniszczenia i odbudowa

Autor: Anna Bober-Tubaj

Rok wydania: 2010

Bolesławianie nie przybyli znikąd. Wokół obrazu osadniczego Dolnego Śląska

Redakcja naukowa: Anna Bober-Tubaj, Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold

Rok wydania: 2016

Przewodniki

Zabytki z bolesławieckiego lapidarium

Tekst: Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Tadeusz Orawiec, Anna Puk

Rok wydania: 2010

Via Fabrilis. Szlak tradycji rzemieślniczych. Bolesławiec - Vrchlabi II

Rok wydania: 2010

Komiksy

Bolesławieckie epizody wojen napoleońskich
Bunzlauer Begebenheiten aus den Napoleonischen Kriegen
Boleslavian episodes of the Napoleonic wars
Épisodes des guerres Napoléoniennes á Bolesławiec

Tekst: Andrzej Olejniczak

Ilustracje: Adam Faltyn

Rok wydania: 2021

Uprzejmie informujemy,

że w dniach 30-31 marca i 1 kwietnia 2024 r.

wszystkie nasze placówki są nieczynne

Skip to content