logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Publikacje
o historii miasta

Przedwojenny obraz Bolesławca - okładka
Przedwojenny obraz Bolesławca w zbiorach muzeów i archiwów

Red. Anna Puk, Tadeusz Orawiec

Rok wydania: 2020

Album można nabyć w Dziale Historii Miasta (ul. Kutuzowa 14) w cenie 25 zł.

Seria "Boleslaviana"

Promenada w Bolesławcu. Rozwój architektoniczny i urbanistyczny 1813–1945

Autor: Agata Kozioł

Rok wydania: 2010

Obciążenia wojenne w zachodniej części Dolnego Śląska podczas kampanii napoleońskich 1806/07 i 1813 roku

Autor: Andrzej Olejniczak

Rok wydania: 2009

Życie muzyczne Bolesławca w XIX wieku.

Autor: Kinga Pacek

Rok wydania: 2006

Martin Opitz (1597–1639)

Autorzy: Mariusz Olczak, Anna Bober

Rok wydania: 1997

Seria "Ocalić od zapomnienia"

Nie mieliśmy dzieciństwa... Wspomnienia bolesławieckich Sybiraków

Red. Anna Gorzkowicz, Ewa Ołenicz-Bernacka, Anna Puk

Rok wydania: 2013

Polacy na bośniackiej ziemi. Fotograficzne wspomnienia bolesławieckich reemigrantów

Tekst: Michał Chlastawa

Rok wydania: 2015

Z Bośni do Bolesławca. Wspomnienia reemigrantów z Jugosławii

Praca zbiorowa

Rok wydania: 2014

Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia bolesławieckich Kresowian

Red. Joanna Kupisz, Ewa Ołenicz-Bernacka, Anna Puk

Rok wydania: 2014

Tu wszystko było inne. Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Francji

Red. Kamilla Dudek

Rok wydania: 2015

Wydzierając puszczy ziemię. Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Jugosławii

Redaktor naukowy: prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold

Zespół redakcyjny: Agata Bojanowska, Ewa Ołenicz-Bernacka, Anna Puk, Ewa Szajwaj

Rok wydania: 2016

Wydawnictwa jubileuszowe

Z siłą, wiarą i nadzieją. 25 lat Bolesławieckiego Klubu Amazonek

Red. Anna Bober-Tubaj, Barbara Glinkowska

Rok wydania: 2022

70 lat. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu 1946-2016

Praca zbiorowa

Rok wydania: 2017

Umiemy korzystać z marzeń. 20 lat Bolesławieckiego Klubu Amazonek

Praca zbiorowa

Rok wydania: 2016

70 lat Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu 1946-2016

Autorzy: Agata Bojanowska, Anna Bober-Tubaj, Krzysztof Rajczakowski

Rok wydania: 2016

V wieków wodociągów i kanalizacji w Bolesławcu

Autorzy: Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Grzegorz Kozłowski, Józef Król

Rok wydania: 2014

Bolesławiec. Ruch fotograficzny 1945-2011

Red. Anna Bober-Tubaj, Agata Kozioł, Anna Puk

Rok wydania: 2011

Wydawnictwa pokonferencyjne i wydane we współpracy z innymi instytucjami

Rodzinne ogrody działkowe w Bolesławcu

Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Lemki

Rok wydania: 2022

Opowieści napoleońskie pogranicza śląsko-saksońskiego

Autorzy: Tadeusz Orawiec, Anja Köhler, Johanna Busch, Anna Bober-Tubaj, Barbara Glinkowska

Rok wydania: 2021

Miasto Bolesławiec na europejskich szlakach

Autorzy: Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Andrzej Olejniczak, Tadeusz Orawiec

Rok wydania: 2020

Opowieści napoleońskie Bolesławca

Autorzy: Andrzej Olejniczak, Tadeusz Orawiec

Rok wydania: 2013

Bolesławiec - aktywne miasto europejskie

Tekst: Agata Bojanowska

Rok wydania: 2012

Bolesławiec na europejskich szlakach

Tekst: Agata Bojanowska, Andrzej Olejniczak, Tadeusz Orawiec, Anna Puk

Rok wydania: 2012

Bolesławiec 1945-1966. Zniszczenia i odbudowa

Autor: Anna Bober-Tubaj

Rok wydania: 2010

Bolesławianie nie przybyli znikąd. Wokół obrazu osadniczego Dolnego Śląska

Redakcja naukowa: Anna Bober-Tubaj, Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold

Rok wydania: 2016

Przewodniki

Zabytki z bolesławieckiego lapidarium

Tekst: Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Tadeusz Orawiec, Anna Puk

Rok wydania: 2010

Via Fabrilis. Szlak tradycji rzemieślniczych. Bolesławiec - Vrchlabi II

Rok wydania: 2010

Komiksy

Bolesławieckie epizody wojen napoleońskich
Bunzlauer Begebenheiten aus den Napoleonischen Kriegen
Boleslavian episodes of the Napoleonic wars
Épisodes des guerres Napoléoniennes á Bolesławiec

Tekst: Andrzej Olejniczak

Ilustracje: Adam Faltyn

Rok wydania: 2021

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content