logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Publikacje
o ceramice

Wokół stołu - okładka

Wokół stołu

Wpływ tradycyjnych technik wytwarzania na współczesne formy użytkowe

Rozprawa doktorska w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki użytkowe

Tekst: M. Gazur
Rok wydania: 2023

Ceramika bolesławiecka w kolekcjach muzealnych

Ceramika bolesławiecka w kolekcjach muzealnych

Publikacja przedstawiająca zbiory ceramiki bolesławieckiej, stanowiąca reprezentatywny przegląd lokalnej wytwórczości, od naczyń z 2. poł. XIII w. po współczesne projekty powstałe w trzech największych bolesławieckich zakładach.

Rok wydania: 2020

Z bolesławieckiej gliny

Prezentacja współczesnych zakładów ceramicznych działających na terenie Ziemi Bolesławieckiej

Katalog wystawy czasowej otwartej w Muzeum Ceramiki w sierpniu 2021 r.

Rok wydania: 2021

Z bolesławieckiej gliny

Wystawa Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej
Katalog wystawy czasowej otwartej w Muzeum Ceramiki w sierpniu 2016 r., a w kolejnych latach prezentowanej na terenie Włoch: w Vietri-sul-Mare, Rzymie, Ankonie i Faenzie.

Rok wydania: 2016

Kasia w bolesławieckiej Zawodowej Szkole Ceramicznej

Kathe in der Bunzlauer Keramischen Fachschule

Tekst: Agata Bojanowska, Anna Bober-Tubaj, Anna Puk
Rok wydania: 2013

Konik Gawełek i jego przygody z ceramiką

Pferdchen Kunzi und seine keramischen Abenteuer

Tekst: Agata Bojanowska, Anna Puk
Rok wydania: 2012

Uprzejmie informujemy,

że w dniach 30-31 marca i 1 kwietnia 2024 r.

wszystkie nasze placówki są nieczynne

Skip to content