logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Publikacje
o ceramice

Z bolesławieckiej gliny

Prezentacja współczesnych zakładów ceramicznych działających na terenie Ziemi Bolesławieckiej

Katalog wystawy czasowej otwartej w Muzeum Ceramiki w sierpniu 2021 r.

Rok wydania: 2021

Z bolesławieckiej gliny

Wystawa Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej
Katalog wystawy czasowej otwartej w Muzeum Ceramiki w sierpniu 2016 r., a w kolejnych latach prezentowanej na terenie Włoch: w Vietri-sul-Mare, Rzymie, Ankonie i Faenzie.

Rok wydania: 2016

Kasia w bolesławieckiej Zawodowej Szkole Ceramicznej

Kathe in der Bunzlauer Keramischen Fachschule

Tekst: Agata Bojanowska, Anna Bober-Tubaj, Anna Puk
Rok wydania: 2013

Konik Gawełek i jego przygody z ceramiką

Pferdchen Kunzi und seine keramischen Abenteuer

Tekst: Agata Bojanowska, Anna Puk
Rok wydania: 2012

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content