logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Menu

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną zawieszamy oprowadzanie wycieczek do odwołania

Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z tymczasowym regulaminem zwiedzania

Ceny biletów

Bilety wstępu na wystawy stałe i czasowe:
(podana cena obejmuje zwiedzanie obydwu działów muzeum)

– normalny: 8 zł
– ulgowy (emeryci, renciści, wojskowi oraz nauczyciele): 4 zł
– dzieci i młodzież: 2 zł

Oprowadzanie po muzeum:

zawieszone do odwołania
w języku polskim:
– 2 zł od osoby (plus cena biletu)
w języku obcym (niemiecki lub angielski) cena dotyczy każdej rozpoczętej godziny:
– grupy do 20 osób: 120 zł /60 min (plus cena biletu)
– grupy powyżej 20 osób: 6 zł od osoby /60 min (plus cena biletu)

Oprowadzanie po mieście:

zawieszone do odwołania

w języku polskim:
– 4 zł od osoby
w języku obcym (niemiecki lub angielski) cena dotyczy każdej rozpoczętej godziny:
– grupy do 20 osób: 120 zł /60 min
– grupy powyżej 20 osób: 6 zł od osoby /60 min

Bezpłatny wstęp do muzeum przysługuje:

1. posiadaczom Bolesławieckiej Karty Mieszkańca oraz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
2. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
3. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
4. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
5. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
6. dzieciom do lat 7 (nie dotyczy oferty edukacyjnej).

Ulgowy bilet wstępu przysługuje:

1. uczniom szkół podstawowych, średnich i artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3. nauczycielom szkół podstawowych, średnich i artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
5. kombatantom

Skip to content