logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Nadzory archeologiczne

Muzeum Ceramiki świadczy usługi w zakresie:

  • sporządzania kwerendy źródłowej,
  • nadzoru archeologicznego,
  • ratowniczych badań archeologicznych w wypadku odkrycia obiektów archeologicznych,
  • wyprzedzających badań archeologicznych,
  • zabezpieczania, konserwacji i przechowywania ruchomych zabytków archeologicznych,
  • opracowania naukowego wyników badań archeologicznych,
  • publikacji wyników badań archeologicznych.

Wszelkie niezbędne formalności związane z pozwoleniem na badania lub nadzór archeologiczny załatwiamy we własnym zakresie. Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny wykonywanych prac, krótkie terminy realizacji i konkurencyjne ceny. Pozyskane w wyniku realizacji powyższych zadań środki finansowe w całości zasilają budżet muzeum.

Świadczone przez nas usługi spełniają wszystkie odnośne wytyczne zawarte w ustawodawstwie polskim, tj. w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2067) i rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2019, poz. 1721).

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content