logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Nadzory archeologiczne

Muzeum Ceramiki świadczy usługi w zakresie:

  • sporządzania kwerendy źródłowej,
  • nadzoru archeologicznego,
  • ratowniczych badań archeologicznych w wypadku odkrycia obiektów archeologicznych,
  • wyprzedzających badań archeologicznych,
  • zabezpieczania, konserwacji i przechowywania ruchomych zabytków archeologicznych,
  • opracowania naukowego wyników badań archeologicznych,
  • publikacji wyników badań archeologicznych.

Wszelkie niezbędne formalności związane z pozwoleniem na badania lub nadzór archeologiczny załatwiamy we własnym zakresie. Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny wykonywanych prac, krótkie terminy realizacji i konkurencyjne ceny. Pozyskane w wyniku realizacji powyższych zadań środki finansowe w całości zasilają budżet muzeum.

Świadczone przez nas usługi spełniają wszystkie odnośne wytyczne zawarte w ustawodawstwie polskim, tj. w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2067) i rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2019, poz. 1721).

Uprzejmie informujemy,

że w dniach 30-31 marca i 1 kwietnia 2024 r.

wszystkie nasze placówki są nieczynne

Skip to content