logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Działalność wydawnicza

Rocznik Bolesławiecki

Periodyk wydawany przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu od 2008 pod redakcją w składzie: Edmund Maliński, Anna Bober-Tubaj, Grzegorz Matoryn. Funkcję recenzenta wydawniczego pełni od 2011 prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold. Publikacja poświęcona jest historii i współczesności Bolesławca. Zawiera następujące działy: Badania nad historią Bolesławca, Artykuły i materiały o tematyce lokalnej, Twórczość współczesnych bolesławian, Wspomnienia bolesławian, Pasje bolesławian, In memoriam, Kronika bolesławiecka, Recenzje i omówienia.

Do tej pory ukazały się:

 • Rocznik Bolesławiecki 2022 – XV edycja: 248 stron, zaangażowanych 46 osób
 • Rocznik Bolesławiecki 2021 – XIV edycja: 196 stron, zaangażowanych 34 osoby
 • Rocznik Bolesławiecki 2020 – XIII edycja: 244 strony, zaangażowanych 38 osób
 • Rocznik Bolesławiecki 2019 – XII edycja: 208 stron, zaangażowanych 34 osoby
 • Rocznik Bolesławiecki 2018 – XI edycja: 264 strony, zaangażowanych 39 osób
 • Rocznik Bolesławiecki 2017 – X edycja: 252 strony, zaangażowanych 38 osób
 • Rocznik Bolesławiecki 2016 – IX edycja: 236 stron, zaangażowanych 40 osób
 • Rocznik Bolesławiecki 2015 – VIII edycja: 208 stron, zaangażowanych 35 osób
 • Rocznik Bolesławiecki 2014 – VII edycja: 224 strony, zaangażowanych 37 osób
 • Rocznik Bolesławiecki 2013 – VI edycja: 200 stron, zaangażowanych 30 osób
 • Rocznik Bolesławiecki 2012 – V edycja: 184 strony, zaangażowanych 26 osób
 • Rocznik Bolesławiecki 2011 – IV edycja: 184 strony, zaangażowanych 36 osób
 • Rocznik Bolesławiecki 2010 – III edycja: 144 strony, zaangażowanych 30 osób
 • Rocznik Bolesławiecki 2009 – II edycja: 144 strony, zaangażowanych 28 osób
 • Rocznik Bolesławiecki 2008 – I edycja: 124 strony, zaangażowanych 19 osób
Seria Boleslaviana

W 2006 roku ogłoszono pierwszą edycję Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec, obronioną na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polce oraz poza jej granicami. Szkoły wyższe mogą zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac magisterskich lub doktorskich, które dziekan wydziału danej uczelni uzna za twórcze, innowacyjne i zasługujące na szerokie rozpowszechnienie. Najwyżej oceniona w danej edycji praca, oprócz nagrody finansowej otrzymuje wyróżnienie w postaci wydania pracy drukiem. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, będące wydawcą nagrodzonych w konkursie prac stworzyło serię Boleslaviana, zapoczątkowaną jeszcze w latach 90. XX w. publikacją poświęconą Martinowi Opitzowi.

Do tej pory w serii Boleslaviana ukazały się:

 • Promenada w Bolesławcu. Rozwój architektoniczny i urbanistyczny 1813-1945, Agata Kozioł, 2010
 • Obciążenia wojenne w zachodniej części Dolnego Śląska podczas kampanii napoleońskich 1806/07 i 1813 roku, Andrzej Olejniczak, 2009
 • Emigracja i życie Polaków w Bośni w latach 1890-1946, Katarzyna Pielech, 2008
 • Życie teatralne w Bolesławcu, Katarzyna Maczel, 2007
 • Życie muzyczne Bolesławca w XIX wieku, Kinga Pacek, 2006
 • Martin Opitz (1597–1639), Mariusz Olczak, Anna Bober, 1997
Seria „Ocalić od zapomnienia”

Seria jest efektem realizacji programu „Ocalić od zapomnienia”, którego ideą jest spisanie przez młodzież bolesławieckich szkół oraz opublikowanie w formie książkowej wspomnień kolejnych grup reemigrantów przybyłych na ziemię bolesławiecką w l. 40. i 50. XX w. Przedsięwzięcie jest realizowane od 2013  przez Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, we współpracy z bolesławieckimi szkołami i stowarzyszeniami: Bolesławieckim Kołem Związku Sybiraków, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu, Towarzystwem Współpracy Polsko-Francuskiej we Wrocławiu i Stowarzyszeniem Reemigrantów z Bośni, ich Potomków i Przyjaciół.

W ramach serii ukazały się:

 • Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946-1947, Tadeusz Jurkowski, 2019
 • Wydzierając puszczy ziemię… Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Jugosławii, Agata Bojanowska, Ewa Ołenicz-Bernacka, Anna Puk, Ewa Szajwaj (red.), 2016
 • Tu wszystko było inne. Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Francji, K. Dudek (red.) , 2015
 • Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia bolesławieckich Kresowian, Joanna Kupisz, Ewa Ołenicz-Bernacka, Anna Puk (red.), 2014
 • Nie mieliśmy dzieciństwa… Wspomnienia bolesławieckich Sybiraków, Anna Gorzkowicz, Ewa Ołenicz-Bernacka, Anna Puk (red.), 2013
 • Polacy na bośniackiej ziemi. Fotograficzne wspomnienia bolesławieckich reemigrantów, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Anna Puk, Urszula Frąszczak-Matyjewicz (red.), 2015
 • Z Bośni do Bolesławca. Wspomnienia reemigrantów z Jugosławii, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Anna Puk (red.), 2014
Seria „Badania nad bolesławiecką ceramiką”

Seria wydawnicza obejmująca 4 obszerne katalogi jest efektem projektu badawczego realizowanego przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu w latach 2007-2014. Wynikiem interdyscyplinarnych badań angażujących muzea i instytucje z całej Europy były międzynarodowe wystawy oraz towarzyszące im katalogi.

W ramach serii ukazały się:

 • Ceramika bolesławiecka w kolekcjach muzealnych / Boleslavská keramika v muzejních sbírkách / Bolesławiec pottery in the museum collections / Bunzlauer Keramik in musealen Sammlungen, Anna Bober-Tubaj, Barbara Glinkowska, 2020
 • Bolesławiecka ceramika artystyczna w XVIII i XIX w. / Boleslavecká umélecká keramika 18. a 19. Století / Künstlerische Bunzlauer Keramik des 18. und 19. Jahrhunderts, Anna Bober-Tubaj, Libor Dušek, Barbara Glinkowska, Johanna Kutschera, Jiří Louda, Tadeusz Orawiec, Oldřich Palata, 2014
 • Bolesławiecka ceramika na drodze do nowoczesności. Wybrane aspekty działalności Zawodowej Szkoły Ceramicznej w latach 1897–1945 / Bunzlauer Keramik auf dem Weg zur Moderne. Ausgewählte Aspekte der Tätigkeit der Bunzlauer Keramischen Fachschule in den Jahren 1897–1945, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Johanna Kutschera, Tadeusz Orawiec, Anna Puk, Ksenia Stanicka-Brzezicka, 2013
 • U źródeł bolesławieckiej ceramiki. Bolesławiec jako jeden z ośrodków garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV do XVII w. / Von den Anfängen der Bunzlauer Keramik – Funde des 15.–17. Jahrhunderts aus einem mitteleuropäischen Zentrum der Töpferei, Barbara Glinkowska, Stefan Krabath, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Michał Karpiński, Andrzej Olejniczak, Tadeusz Orawiec, Anna Puk, Robert Szwed, 2012
 • Ceramika bolesławiecka z wytwórni Reinholda / Bunzlauer Keramik aus dem Hause Reinhold, Paweł Banaś, Anna Bober-Tubaj, Johanna Kutschera, Tadeusz Orawiec, Barbara Glinkowska, Anna Puk, Jolanta Sozańska, Jadwiga Makota, 2008
 • Bolesławiecka ceramika na drodze do nowoczesności. Materiały edukacyjne do wystawy / Bunzlauer Keramik auf dem Weg zur Moderne. Didaktische Materialien zur Ausstellung, 2013
 • Arcydzieła ceramiki bolesławieckiej / Meisterwerke Bunzlauer Keramik, 2013
 • Kasia w bolesławieckiej Zawodowej Szkole Ceramicznej / Käthe in der Bunzlauer Keramischen Fachschule, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Anna Puk, 2013
 • Konik Gawełek i jego przygody z ceramiką / Pferdchen Kunzi und seine keramischen Abenteuer, Agata Bojanowska, Anna Puk, 2012
Katalogi wystaw czasowych
 • Na dolnośląskim stole / On the Lower Silesian table, 2021
 • Z bolesławieckiej gliny. Prezentacja współczesnych zakładów ceramicznych działających na terenie Ziemi Bolesławieckiej, 2021

 • Elżbieta Woźniewska, Malarstwo, książka artystyczna, obiekty i animacje, Elżbieta Woźniewska, 2019
 • Grand Tour della Ceramica Classica Italiana. Grand Tour ceramiki włoskiej, Jean Blanchaert, Viola Emaldi, Anty Pansera, Giuseppe Olmeti, Piotr Roman, Krzysztof Hewak, Anna Bober-Tubaj, 2018
 • Dwie drogi. Bronisław Wolanin i Edward Roguszczak w 80. i 90. rocznicę urodzin, Anna Bober-Tubaj, Jacek Drejer, Maria Jeżewska, Krystyna Paluch-Staszkiel, Elżbieta Roguszczak, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, 2018
 • Stoviglierie Vietresi. Magia włoskiej ceramiki. Naczynia z Vietri sul Mare, Petro Amos, 2017
 • Janusz Moniatowicz. Kilkadziesiąt fotografii. Wystawa fotografii, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Anna Puk, 2017
 • Z bolesławieckiej gliny. Wystawa Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej / Dall’argilla di Bolesławiec. Mostra dell’Associazione del Comuni della Ceramica della Repubblica di Polonia / From the Bolesławiec clay. An exhibition of the Polish Association of Ceramic Municipalities, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Tadeusz Orawiec, Krzysztof Rajczakowski, 2016
 • Mozaiki Mirka Kocińskiego, 2016
 • Z zachwytu nad światem. Twórczość Mieczysława Kozłowskiego, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Anna Puk, 2016
 • Skąd przybyliśmy? Bolesławieccy osadnicy w latach 40. i 50. XX wieku, Agata Bojanowska, Krzysztof Rajczakowski, Kamilla Dudek, 2016
 • Krzysztof Rozpondek. Katalog wystawy CLAY STORY, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Wydział Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 2015
 • 50 lat Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich w Bolesławcu, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Anna Puk, 2014
 • Krystyna Gay-Kutschenreite Ogród, 2013
 • Ceramika bolesławiecka. Pamiątka z Dolnego Śląska, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, 2013
 • Pasja tworzenia – Twórczość Janiny Bany-Kozłowskiej i Mieczysława Kozłowskiego, Anna Bober-Tubaj, Agata Kozioł, Tadeusz Orawiec, 2011
  Henryk Piotrowski, Anna Stawiarska, Andrzej Lubicz Piotrowski. Portret potrójny, 2009
 • Imago Mundi. Janina Karczewska-Konieczna. Stanisław Konieczny, 2007
 • Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” w Bolesławcu Sp. z o.o., Tadeusz Orawiec, 2007
 • Bolesławiec – Bautzen.Ponad granicami, Anna Bober-Tubaj, Grzegorz Matoryn, 2007
 • Bolesławiec – Bautzen. Über Grenzen hinweg, Anna Bober-Tubaj, Grzegorz Matoryn, 2007
 • Bolesławiec – Bautzen. Přes hranice, Anna Bober-Tubaj, Grzegorz Matoryn, 2007
 • Krzysztof Rozpondek, Maria Tyws, 2006
 • Marita Benke-Gajda, Wojtek Kowalczyk, Anna Bober-Tubaj, 2005
 • Średniowieczna warownia rycerza-rabusia Czarnego Krzysztofa w świetle badań archeologicznych i historycznych / Die mittelalterliche Festung des Raubritters Schwarzer Christoph im Lichte der bisherigen archäologischen Untersuchungen und der historischen Quellen, Anna Bober-Tubaj, Andrzej Olejniczak, Mariusz Łesiuk, Bartłomiej Gruszka, 2005
 • Porcelana z dawnych wytwórni w Parowej, Katarzyna Żak, 2003
Wydawnictwa jubileuszowe
 • Z siłą, wiarą i nadzieją. 25 lat Bolesławieckiego Klubu Amazonek, Anna Bober-Tubaj, Barbara Glinkowska (red.), Bolesławiec 2022
 • Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w latach 2010-2021, Halina Waniak (red.), 2021
 • 55 lat minęło. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” 1965-2020, Piotr Hetel, 2020
 • Jubileusz bolesławieckich Kresowian 1989-2019. 30 lat Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Bolesławcu oraz Związku Sybiraków, Koło w Bolesławcu, red.: Barbara Smoleńska, Maria Niemczuk, 2019
 • 15 lat działalności bolesławieckiego Klubu Nauczycielskiego Carpe Diem. Przeżyjmy to jeszcze raz. 2003-2018, Eugenia Wolska, 2018
 • Pejzaż edukacyjnej podróży. 60 lat Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu 1958-2018, red.: Monika Grygorcewicz, Edyta Kwiatkowska, Jolanta Rzeźwicka, Alicja Wiaderna, 2018
 • 70 lat I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu 1946-2016, Edmund Maliński, Katarzyna Żak, Dorota Chrzanowska-Florków, Zuzanna Mróz, Małgorzata Pędlowska, Barbara Pasierbiewicz, Maria Sobolska, Stanisław Małkowski, Iwona Jędrzejewska-Dudek, Ewa Ołenicz-Bernacka, Agata Bojanowska, Tadeusz Orawiec, 2017
 • Umiemy korzystać z marzeń. 20 lat Bolesławieckiego Klubu Amazonek, red.: Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Anna Puk, Krzysztof Rajczakowski, 2016
 • 70 lat Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu 1946–2016, Krzysztof Rajczakowski, Agata Bojanowska, Anna Bober-Tubaj, 2016
 • V wieków wodociągów i kanalizacji w Bolesławcu, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Grzegorz Kozłowski, Józef Król, 2014
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu 1954–2014, Agata Bojanowska, 2014
 • Bolesławiec. Ruch fotograficzny 1945–2011, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Anna Puk, 2011
 • Zarys dziejów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w Bolesławcu 1980–1989, Mariusz Olczak, Łukasz Sołtysik, 2010
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Wydanie jubileuszowe, Anna Bober-Tubaj, Andrzej Żurek, 2006
Wydawnictwa pokonferencyjne i wydane we współpracy z instytucjami naukowymi
 • Rodzinne Ogrody Działkowe w Bolesławcu, H. Lemka (red.), Bolesławiec 2022
 • Przedwojenny obraz Bolesławca w zbiorach muzeów i archiwów / Předválečný Bolesławiec v muzejních a archivních sbírkách / Pre-War Image of Bolesławiec in the Museum and Archive Collections / Vorkriegs-Bunzlau auf Fotografien aus Museen und Archiven, red. Tadeusz Orawiec, Anna Puk, 2020
 • Powiat bolesławiecki w latach 1945-1950, Adam Baniecki, 2019
 • Służba Bezpieczeństwa w Bolesławcu (1957–1990). Zarys problematyki, Robert Klementowski, Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, 2017
 • Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska, red. naukowa: Anna Bober-Tubaj, Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, 2016
 • 1813–2013. Dwusetna rocznica kampanii napoleońskiej na Śląsku. Materiały z międzynarodowej sesji naukowej zorganizowanej w Bolesławcu 6 września 2013, red.: Jerzy Maroń, Grzegorz Strauchold, Andrzej Olejniczak, 2013
 • „My wszyscy są od pracy fizycznej…” Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bolesławcu (1945–1956), Robert Klementowski, Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, 2012
 • 60 lat temu powróciliśmy na Dolny Śląsk, Elżbieta Kościk, Adam Baniecki, Zygmunt Brusiło, Grzegorz Strauchold, 2006
Wydawnictwa edukacyjne
 • Przygoda z nauką. Pozalekcyjne programy edukacyjne dla klas V-VIII szkół podstawowych / Abenteuer Wissenschaft. Außerschulische Bildungsprogramme für Schüler der 5. bis 8. Klassenstufe der Grundschule (polnisches Schulsystem), Iwona Burdziłowska-Gordzicz, Iwona Masłowska, Dorota Startek, Michał Czerniawski, 2021

 • Przygoda z nauką. Pozalekcyjne programy edukacyjne dla klas I-IV szkół podstawowych / Abenteuer Wissenschaft. Außerschulische Bildungsprogramme für Schüler der 1. bis 4. Klassenstufe der Grundschule (polnisches Schulsystem), Iwona Burdziłowska-Gordzicz, Małgorzata Lisiecka, Michał Czerniawski, 2021

Wydawnictwa wydane na zlecenie instytucji zewnętrznych
– Gminy Bolesławiec
 • Trzebień i okolice. Historia i współczesność, red. Tadeusz Orawiec, 2018
– Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu im. Polaków Zesłanych na Sybir
 • Razem pamiętamy więcej. Inicjatywy szkół, placówek i stowarzyszeń związane z poznawaniem historii Sybiraków oraz przekazywaniem jej obecnym i przyszłym pokoleniom, red.: Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Ewa Ołenicz-Bernacka, Barbara Glinkowska, Anna Puk, Krzysztof Rajczakowski, 2015
– Gminy Miejskiej Bolesławiec
 • Opowieści napoleońskie pogranicza śląsko-saksońskiego / Napoleonische Geschichten aus der sächsisch-schlesischen Grenzregion / Napoleonic Tales from the Silesian-Saxon Border, Tadeusz Orawiec, 2021
 • Miasto Bolesławiec na europejskich szlakach / Die Stadt Bolesławiec auf europäischen Routen / The City of Bolesławiec on European Routes, red. Anna Bober-Tubaj, Barbara Glinkowska, Krzysztof Hewak, Anna Puk, Jarosław Sawicki, 2020
 • Opowieści napoleońskie Bolesławca / Napoleonische Geschichten aus Bunzlau / Napoleonic Tales from Bolesławiec, Andrzej Olejniczak, Tadeusz Orawiec, 2013, II wydanie 2016
 • Bolesławiec aktywne miasto europejskie, Agata Bojanowska, 2012
 • Bolesławiec na europejskich szlakach, Agata Bojanowska, Andrzej Olejniczak, Tadeusz Orawiec, Anna Puk, 2012
Wydawnictwa wydane we współpracy z Muzeum Ceramiki
 • Parki i ogrody polsko-niemieckiego pogranicza, Agata Bojanowska, 2014
 • Bolesławiec na dawnych pocztówkach / Bunzlau auf alten Ansichtskarten, Anna Bober-Tubaj, 2011
 • Vademecum ceramiki bolesławieckiej. Vademecum der Bunzlauer Keramik, Anna Bober-Tubaj, Janusz Moniatowicz, 2010
 • Vademecum ceramiki bolesławieckiej / A Handbook of Bolesławiec Ceramics, Anna Bober-Tubaj, Janusz Moniatowicz, 2010, II wydanie 2014
 • Bolesławiecki Rynek i Promenada – rewitalizacja Starego Miasta, Anna Bober-Tubaj, 2010
 • Bolesławiec 1945-1966. Zniszczenia i odbudowa, Anna Bober-Tubaj, 2009
 • Śladami słynnych Europejczyków. Szlaki piesze w Bolesławcu, Anna Bober-Tubaj, Katarzyna Matoryn, Grzegorz Matoryn, 2006
 • Po stopach Evropanů. Pěší trasy v Bolesławci, Anna Bober-Tubaj, Katarzyna Matoryn, Grzegorz Matoryn, 2006
 • In the footsteps of famous Europeans. Walking paths in Bolesławiec, Anna Bober-Tubaj, Katarzyna Matoryn, Grzegorz Matoryn, 2006
 • Auf der Spur der berühmten Europäer. Die Fußgängerrouten in Bunzlau, Anna Bober-Tubaj, Katarzyna Matoryn, Grzegorz Matoryn, 2006
 • Bolesławiec na dawnych pocztówkach – część 2 / Bunzlau auf alten Ansichtskarten – Teil 2, Anna Bober-Tubaj, 2006
 • Bolesławiec na dawnych pocztówkach – część 2 / Bolesławiec on old Postcards – Part 2, Anna Bober, 2006
 • Bolesławiec Miasto Ceramiki, Katarzyna Żak, Janusz Moniatowicz, 2004
 • Bolesławiec na dawnych pocztówkach / Bunzlau auf alten Ansichtskarten, Anna Bober, 2003
 • Bolesławiec na dawnych pocztówkach / Bolesławiec on old Postcards, Anna Bober, 2003
 • Bolesławiec – Vrchlabí. Śladami bolesławieckiej kamionki / Bolesławiec – Vrchlabí. Po stopách boleslavecké kameniny, Anna Bober, Olga Hartmanová, Jiří Louda, Andrzej Olejniczak, Katarzyna Żak, 2003
Przewodniki
 • Zabytki z bolesławieckiego lapidarium / Památky z boleslaweckého lapidaria, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Tadeusz Orawiec, Anna Puk, 2017
 • Bolesławiec. Miasto ceramiki. Multiprzewodnik, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, 2015
 • Bolesławiec. A town of ceramics. Multi-Guide, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, 2015
 • Via Fabrilis. Szlak tradycji rzemieślniczych. Bolesławiec – Vrchlabi, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Anna Puk, 2014
 • Via Fabrilis. Cesta řemeslných tradic. Bolesławiec – Vrchlabi, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Anna Puk, 2014
 • Via Fabrilis. Szlak tradycji rzemieślniczych. Bolesławiec – Vrchlabi, Anna Bober-Tubaj, Barbara Glinkowska, Olga Hájková, Agata Kozioł, Jiří Louda, Jan Luštinec, Tadeusz Orawiec, Anna Puk, Jana Sojková, 2009
 • Via Fabrilis. Strasse der Handwerkstraditionen. Bolesławiec – Vrchlabi, Anna Bober-Tubaj, Barbara Glinkowska, Olga Hájková, Agata Kozioł, Jiří Louda, Jan Luštinec, Tadeusz Orawiec, Anna Puk, Jana Sojková, 2009
 • Via Fabrilis. Cesta řemeslných tradic. Bolesławiec – Vrchlabi, Anna Bober-Tubaj, Barbara Glinkowska, Olga Hájková, Agata Kozioł, Jiří Louda, Jan Luštinec, Tadeusz Orawiec, Anna Puk, Jana Sojková, 2009
 • Bolesławiec – Vrchlabí. Śladami wspólnej historii / Bolesławiec – Vrchlabí. Po stopach společné historie / Bolesławiec – Vrchlabí. Auf den Spuren der gemeinsamen Geschichte, Anna Bober-Tubaj, Barbara Glinkowska, Michał Karpiński, Agata Kozioł, Andrzej Olejniczak, Tadeusz Orawiec, Anna Puk, Olga Hájková, Luboš Harapat, Helena Johnová, Milena Kociánová, Jiří Louda, Jan Materna, Jana Skálová, Jana Sojková, Hana Švecová, Blanka Zázvorková, 2009
 • Bolesławiec. Przewodnik jubileuszowy, Anna Bober, Janusz Moniatowicz, 2001
 • Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Przewodnik / Führer durch das Bunzlauer Keramikmuseum, Anna Bober, Teresa Wolanin, 2001
Komiksy
 • Bolesławieckie epizody wojen napoleońskich, Adam Faltyn, Andrzej Olejniczak, 2021

 • Bunzlauer Begebenheiten aus den Napoleonischen Kriegen, Adam Faltyn, Andrzej Olejniczak, 2021

 • Boleslavian episodes of the Napoleonic wars, Adam Faltyn, Andrzej Olejniczak, 2021

 • Épisodes des guerres Napoléoniennes á Bolesławiec, Adam Faltyn, Andrzej Olejniczak, 2021

 • Bolesławieckie epizody wojen napoleońskich, Adam Faltyn, Andrzej Olejniczak, 2012

 • Bunzlauer Begebenheiten aus den Napoleonischen Kriegen, Adam Faltyn, Andrzej Olejniczak, 2012

Uprzejmie informujemy,

że w dniach 30-31 marca i 1 kwietnia 2024 r.

wszystkie nasze placówki są nieczynne

Skip to content