logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Katalogi wystaw czasowych

Z bolesławieckiej gliny - 2021
Grand Tour della Ceramica Classica Italiana - 2018
Z bolesławieckiej gliny - 2016
Z zachwytu nad światem. Twórczość Mieczysława Kozłowskiego - 2016
Skąd przybyliśmy. Bolesławieccy osadnicy po II wojnie światowej - 2016
50 lat Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich w Bolesławcu - 2014
Ceramika bolesławiecka. Pamiątka z Dolnego Śląska - 2013
Skip to content