logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Multimedia

Bolesławiecka Zawodowa Szkoła Ceramiczna / Bunzlauer Keramische Fachschule​
Ceramika bolesławiecka z wytwórni Reinholda / Bunzlauer Keramik aus dem Hause Reinhold
Bolesławiecki wiadukt kolejowy
Via Fabrilis - Szlak tradycji rzemieślniczych
Rzeźby z muzealnego lapidarium odzyskały dawny blask
Niekonwencjonalna ekspozycja ceramiki bolesławieckiej w Anconie
Rzymianie podziwiali bolesławiecką ceramikę
Z gliny stworzone

Historia życiem pisana

Muzeum Ceramiki we współpracy z Telewizją Lokalną AZART-SAT i Miejskim Zespołem Szkół nr 2 w Bolesławcu, realizuje cykl programów telewizyjnych zatytułowanych „Historia życiem pisana”. Każdy z 21 odcinków poświęcony jest odrębnej tematyce związanej z najnowszą przeszłością Bolesławca. Historię każdego miasta tworzą jego mieszkańcy, ich losy, przeżycia i osobiste doświadczenia, dlatego gośćmi programów będą m.in. reemigranci z Jugosławii, Sybiracy, Polacy z Kresów i Francji, a także nauczyciele, lekarze, artyści i przedstawiciele różnych zawodów związanych z Bolesławcem. Zachowanie wspomnień bolesławian, stanowić będzie doskonały materiał historyczny i dydaktyczny oraz doskonałe źródło wiedzy o Bolesławcu drugiej połowy XX wieku.

Historia życiem pisana, cz. 1. Wspomnienia Polaków przybyłych z byłej Jugosławii
Historia życiem pisana, cz. 2. Wspomnienia Kresowian
Historia życiem pisana, cz. 3. Wspomnienia reemigrantów z Francji
Historia życiem pisana, cz. 4. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa w Bolesławcu
Historia życiem pisana, cz. 5. Wspomnienia Anny Banieckiej
Historia życiem pisana, cz. 6. Wspomnienia Ernesta Ratajskiego
Historia życiem pisana, cz. 7. Wspomnienia Stanisława Wizy
Historia życiem pisana, cz. 8. Wspomnienia Sybiraków
Historia życiem pisana, cz. 9. Wspomnienia Teresy Bancewicz
Historia życiem pisana, cz. 10. Wspomnienia Andrzeja Pytlińskiego
Historia życiem pisana, cz. 11. Wspomnienia rodziny Abramowiczów
Historia życiem pisana, cz. 12. Odbudowa miasta we wspomnieniach Kazimierza Rataja
Historia życiem pisana, cz. 13. Wspomnienia rodziny Grzywalskich
Historia życiem pisana, cz. 14. Wspomnienia Janiny Korbiel-Dubickiej
Historia życiem pisana, cz. 15. Wspomnienia Alojzego Skóry
Historia życiem pisana, cz. 16. Wspomnienia Jana Kisiliczyka
Historia życiem pisana, cz. 17. Solidarność: Wspomnienia Jana Filipka i Zbigniewa Razika
Historia życiem pisana, cz. 18. Solidarność: Wspomnienia Antoniny Dutkowskiej, Franciszka Kozdry
Historia życiem pisana, cz. 19. Solidarność: Wspomnienia Danuty Maślickiej, Ludwiki Szewczuk, Eugeniusza Kowalskiego
Historia życiem pisana, cz. 20. Wspomnienia Józefa Króla
Historia życiem pisana, cz. 21. Wspomnienia Edmunda Malińskiego

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content