logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Rada Muzeum

Uchwałą nr XXXI/323/2016 podjętą przez Radę Miasta Bolesławiec powołano na kadencję 2017-2020 Radę Muzeum działającą przy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu w następującym składzie:

Stanisław Firszt
(przewodniczący)

dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, archeolog i muzealnik z dużym doświadczeniem i dorobkiem naukowym, wieloletni dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, pełniący jednocześnie funkcje w zarządach: Związku Muzeów Dolnośląskich i Związku Muzeów Euroregionu Nysa

Zdzisław Abramowicz

regionalista, autor szeregu artykułów i publikacji o historii Bolesławca i regionu, współtwórca wielu projektów realizowanych przez Dział Historii Miasta bolesławieckiego Muzeum

Janina Bany-Kozłowska

absolwentka PWSSP we Wrocławiu (Wydział Ceramiki), od wielu lat projektantka w Zakładach Ceramicznych „Bolesławiec”, zajmuje się rzeźbą, ceramiką unikatową i użytkową. Wielokrotna uczestniczka Międzynarodowych Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich w Bolesławcu

prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

historyk, specjalista zajmujący się m.in. geografią historyczną, historią myśli politycznej, historią Ziem Zachodnich i Północnych po 1945 roku, a także regionalistyką. Od lat prowadzi badania nad historią najnowszą Dolnego Śląska, co zaowocowało szeregiem publikacji i udziałem w wielu konferencjach naukowych. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajduje się również region bolesławiecki

Jan Leon Stasiak

pasjonat historii regionu bolesławieckiego oraz kolekcjoner antyków z uwzględnieniem dawnej ceramiki bolesławieckiej. Od lat współpracuje z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. W obszarze jego aktywności znajduje się ochrona kultury materialnej ziemi bolesławieckiej oraz badanie i popularyzacja historii tego regionu. Był również jednym z założycieli Bolesławieckiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów i Miłośników Historii Miasta.

dr Barbara Banaś

dr historii sztuki, kustosz Działu Ceramiki i Szkła Współczesnego Muzeum Narodowego we Wrocławiu, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego; zajmuje się zagadnieniami rzemiosła artystycznego XX wieku i współczesnego designu. Współautorka publikacji poświęconych historii polskiego wzornictwa; autorka monografii i kolekcjonerka polskiej ceramiki lat 50. i 60. XX w.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content