logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Rada Muzeum

Uchwałą nr XXXI/323/2016 podjętą przez Radę Miasta Bolesławiec powołano na kadencję 2017-2020 Radę Muzeum działającą przy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu w następującym składzie:

Stanisław Firszt
(przewodniczący)

dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, archeolog i muzealnik z dużym doświadczeniem i dorobkiem naukowym, wieloletni dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, pełniący jednocześnie funkcje w zarządach: Związku Muzeów Dolnośląskich i Związku Muzeów Euroregionu Nysa

Zdzisław Abramowicz

regionalista, autor szeregu artykułów i publikacji o historii Bolesławca i regionu, współtwórca wielu projektów realizowanych przez Dział Historii Miasta bolesławieckiego Muzeum

Janina Bany-Kozłowska

absolwentka PWSSP we Wrocławiu (Wydział Ceramiki), od wielu lat projektantka w Zakładach Ceramicznych „Bolesławiec”, zajmuje się rzeźbą, ceramiką unikatową i użytkową. Wielokrotna uczestniczka Międzynarodowych Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich w Bolesławcu

prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

historyk, specjalista zajmujący się m.in. geografią historyczną, historią myśli politycznej, historią Ziem Zachodnich i Północnych po 1945 roku, a także regionalistyką. Od lat prowadzi badania nad historią najnowszą Dolnego Śląska, co zaowocowało szeregiem publikacji i udziałem w wielu konferencjach naukowych. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajduje się również region bolesławiecki

Jan Leon Stasiak

pasjonat historii regionu bolesławieckiego oraz kolekcjoner antyków z uwzględnieniem dawnej ceramiki bolesławieckiej. Od lat współpracuje z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. W obszarze jego aktywności znajduje się ochrona kultury materialnej ziemi bolesławieckiej oraz badanie i popularyzacja historii tego regionu. Był również jednym z założycieli Bolesławieckiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów i Miłośników Historii Miasta.

dr Barbara Banaś

dr historii sztuki, kustosz Działu Ceramiki i Szkła Współczesnego Muzeum Narodowego we Wrocławiu, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego; zajmuje się zagadnieniami rzemiosła artystycznego XX wieku i współczesnego designu. Współautorka publikacji poświęconych historii polskiego wzornictwa; autorka monografii i kolekcjonerka polskiej ceramiki lat 50. i 60. XX w.

Uprzejmie informujemy,

że w dniach 30-31 marca i 1 kwietnia 2024 r.

wszystkie nasze placówki są nieczynne

Skip to content