logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Konkursy

Powiatowy Turniej Wiedzy o Sztuce im. J. Ajlikow-Czarneckiej

Konkurs organizowany corocznie pod patronatem Prezydenta Miasta Bolesławiec i Starosty Powiatu Bolesławieckiego we współpracy z Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży i obejmuje zakres wiedzy od prehistorii do II wojny światowej. Uczestnicy muszą ponadto wykazać się podstawową znajomością zabytków znajdujących się na terenie Bolesławca i powiatu bolesławieckiego. Wymagana jest także wiedza dotycząca zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Poznajemy Ojcowiznę

Konkurs organizowany każdego roku od początku lat 90. XX w. przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych i średnich. Główny cel konkursu to zachęcenie młodych ludzi do poznawania Ziemi Ojczystej. Konkurs regionalistyczny organizowany jest we współpracy z bolesławieckim oddziałem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, przy udziale Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr oraz Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego.

Doroczny konkurs Stowarzyszenia Fotograficznego „Camera”

Konkurs otwarty skierowany do amatorów i osób profesjonalnie zajmujących się fotografią, realizowany wraz z członkami bolesławieckiego SF „Camera”. Konkurs co roku odbywa się pod innym hasłem, a jego rozstrzygnięcie jest połączone z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego.

Uprzejmie informujemy,

że w dniach 30-31 marca i 1 kwietnia 2024 r.

wszystkie nasze placówki są nieczynne

Skip to content