logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Konkursy

Powiatowy Turniej Wiedzy o Sztuce im. J. Ajlikow-Czarneckiej

Konkurs organizowany corocznie pod patronatem Prezydenta Miasta Bolesławiec i Starosty Powiatu Bolesławieckiego we współpracy z Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży i obejmuje zakres wiedzy od prehistorii do II wojny światowej. Uczestnicy muszą ponadto wykazać się podstawową znajomością zabytków znajdujących się na terenie Bolesławca i powiatu bolesławieckiego. Wymagana jest także wiedza dotycząca zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Poznajemy Ojcowiznę

Konkurs organizowany każdego roku od początku lat 90. XX w. przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych i średnich. Główny cel konkursu to zachęcenie młodych ludzi do poznawania Ziemi Ojczystej. Konkurs regionalistyczny organizowany jest we współpracy z bolesławieckim oddziałem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, przy udziale Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr oraz Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego.

Doroczny konkurs Stowarzyszenia Fotograficznego „Camera”

Konkurs otwarty skierowany do amatorów i osób profesjonalnie zajmujących się fotografią, realizowany wraz z członkami bolesławieckiego SF „Camera”. Konkurs co roku odbywa się pod innym hasłem, a jego rozstrzygnięcie jest połączone z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content