logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Wydawnictwa
edukacyjne

Przygoda z nauką

Abenteuer Wissenschaft

Pozalekcyjne programy edukacyjne dla klas I-IV szkół podstawowych

Außerschulische Bildungsprogramme für Schüler der 1. bis 4. Klassenstufe der Grundschule

Publikacja przedstawia cztery interdyscyplinarne programy edukacyjne z zakresu nauk przyrodniczych opracowane przez Muzeum Ceramiki we współpracy z nauczycielami bolesławieckich szkół. Każdy program trwa 60-70 min. i składa się z części teoretycznej, w czasie której uczniowie uzyskują informacje uzupełniające obowiązkowy program szkolny, oraz części praktycznej, dającej możliwość utrwalenia nabytej wiedzy poprzez różnego rodzaju warsztaty i doświadczenia.

Rok wydania: 2021

Przygoda z nauką

Abenteuer Wissenschaft

Pozalekcyjne programy edukacyjne dla klas V-VIII szkół podstawowych

Außerschulische Bildungsprogramme für Schüler der 5. bis 8. Klassenstufe der Grundschule

Publikacja przedstawia cztery interdyscyplinarne programy edukacyjne z zakresu nauk przyrodniczych opracowane przez Muzeum Ceramiki we współpracy z nauczycielami bolesławieckich szkół. Każdy program trwa 60-70 min. i składa się z części teoretycznej, w czasie której uczniowie uzyskują informacje uzupełniające obowiązkowy program szkolny, oraz części praktycznej, dającej możliwość utrwalenia nabytej wiedzy poprzez różnego rodzaju warsztaty i doświadczenia.
Rok wydania: 2021

Kasia w bolesławieckiej Zawodowej Szkole Ceramicznej

Kathe in der Bunzlauer Keramischen Fachschule

Tekst: Agata Bojanowska, Anna Bober-Tubaj, Anna Puk

Rok wydania: 2013

Konik Gawełek i jego przygody z ceramiką

Pferdchen Kunzi und seine keramischen Abenteuer

Tekst: Agata Bojanowska, Anna Puk

Rok wydania: 2012

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content