logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Wydawnictwa
edukacyjne

Przygoda z nauką

Abenteuer Wissenschaft

Pozalekcyjne programy edukacyjne dla klas I-IV szkół podstawowych

Außerschulische Bildungsprogramme für Schüler der 1. bis 4. Klassenstufe der Grundschule

Publikacja przedstawia cztery interdyscyplinarne programy edukacyjne z zakresu nauk przyrodniczych opracowane przez Muzeum Ceramiki we współpracy z nauczycielami bolesławieckich szkół. Każdy program trwa 60-70 min. i składa się z części teoretycznej, w czasie której uczniowie uzyskują informacje uzupełniające obowiązkowy program szkolny, oraz części praktycznej, dającej możliwość utrwalenia nabytej wiedzy poprzez różnego rodzaju warsztaty i doświadczenia.

Rok wydania: 2021

Przygoda z nauką

Abenteuer Wissenschaft

Pozalekcyjne programy edukacyjne dla klas V-VIII szkół podstawowych

Außerschulische Bildungsprogramme für Schüler der 5. bis 8. Klassenstufe der Grundschule

Publikacja przedstawia cztery interdyscyplinarne programy edukacyjne z zakresu nauk przyrodniczych opracowane przez Muzeum Ceramiki we współpracy z nauczycielami bolesławieckich szkół. Każdy program trwa 60-70 min. i składa się z części teoretycznej, w czasie której uczniowie uzyskują informacje uzupełniające obowiązkowy program szkolny, oraz części praktycznej, dającej możliwość utrwalenia nabytej wiedzy poprzez różnego rodzaju warsztaty i doświadczenia.
Rok wydania: 2021

Kasia w bolesławieckiej Zawodowej Szkole Ceramicznej

Kathe in der Bunzlauer Keramischen Fachschule

Tekst: Agata Bojanowska, Anna Bober-Tubaj, Anna Puk

Rok wydania: 2013

Konik Gawełek i jego przygody z ceramiką

Pferdchen Kunzi und seine keramischen Abenteuer

Tekst: Agata Bojanowska, Anna Puk

Rok wydania: 2012

Skip to content