logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Misja i statut muzeum

Misja

Do zakresu działania muzeum należy upowszechnianie wiedzy o dziejach, kulturze oraz współczesności miasta Bolesławiec i regionu bolesławieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem historii ceramiki bolesławieckiej w kontekście dziejów ceramiki europejskiej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej, a także gromadzenie, udostępnianie i trwała ochrona zbiorów.

Statut

Statut Muzeum Ceramiki w Bolesławcu został nadany uchwałą nr XLIX/501/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2018 r.
Z treścią statutu można zapoznać się tutaj.
Skip to content