logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Misja i statut muzeum

Misja

Do zakresu działania muzeum należy upowszechnianie wiedzy o dziejach, kulturze oraz współczesności miasta Bolesławiec i regionu bolesławieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem historii ceramiki bolesławieckiej w kontekście dziejów ceramiki europejskiej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej, a także gromadzenie, udostępnianie i trwała ochrona zbiorów.

Statut

Statut Muzeum Ceramiki w Bolesławcu został nadany uchwałą nr XLIX/501/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2018 r.
Z treścią statutu można zapoznać się tutaj.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content