logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat celów, podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, ul. Kutuzowa 14, 59-700 Bolesławiec (dalej: Muzeum)

Źródło i sposób zbierania danych

Dane osobowe są gromadzone:
– w związku z wykonywaniem przez Muzeum działalności statutowej – w zakresie określonym przepisami prawa,
– poprzez automatyczne gromadzenie tzw. plików cookies w trakcie wizyty na stronach Muzeum.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane:
1. na podstawie przepisów prawa określających zadania Muzeum realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit c i e RODO) – w związku z wykonywaniem przez Muzeum działalności statutowej,
2. na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w celu:
– w zakresie monitoringu wizyjnego – w celu zapewnienia ochrony osób i mienia,
poznania preferencji Użytkowników, wykrywania botów i błędów, w celach statystycznych oraz marketingu bezpośredniego,
– w odniesieniu do plików cookies – w celu dopasowania reklam na stronie, w tym profilowania oraz w celach analitycznych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdej chwili.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników gromadzone w plikach cookies oraz w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu złożenia uzasadnionego sprzeciwu lub wycofania zgody na takie przetwarzanie.

Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, dostawcom usług IT, usług hostingowych, usług marketingowych, przy czym powierzenie następuje wyłącznie w zakresie i celach określonych przez Administratora, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:
– wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili, bez podania przyczyny,
– dostępu do danych osobowych,
– uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do uzyskania kopii danych,
– żądania sprostowania danych osobowych,
– zażądania poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych,
– żądania usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa,
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– zażądania ograniczania przetwarzania tylko do przechowywania lub innych operacji na danych, dopóki nie ustaną uzasadnione przyczyny,
– wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych,
– przenoszenia danych osobowych,
– uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą.

Użytkownik ma również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Monitoring

Dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników i klientów, obszar kompleksu Muzeum oraz jego oddziałów jest monitorowany. Dane z monitoringu wizyjnego zawierające dane osobowe gromadzone są w oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu administratora (zapewnienie ochrony osób i mienia) i w tym celu przekazywane do podmiotów zapewniających ochronę obiektów. Zapisy z monitoringu są przechowywane przez okres do 30 dni.

Pliki cookie (ciasteczka)

1. Pliki cookie to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) w związku z korzystaniem ze stron internetowych. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

2. Zawsze, gdy wykorzystujemy pliki cookie instalowane na urządzeniu końcowym użytkownika, przetwarzamy informacje zawarte w plikach cookie na podstawie zgody użytkownika udzielonej poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki i świadome wejście użytkownika na naszą stronę. Wchodząc na naszą stronę za pomocą przeglądarki skonfigurowanej zgodnie z własnymi preferencjami zgadzacie się Państwo na używanie plików cookie na zasadach opisanych poniżej.

3. Nie wykorzystujemy plików cookie w celu identyfikacji osób odwiedzających stronę.

4. Korzystamy z następujących rodzajów plików cookie:
a. SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej;
b. STAŁE: przechowywane w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres czasu. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki;
c. ZEWNĘTRZNE: pochodzące z witryny zewnętrznej niż odwiedzana strona.

5. Pliki cookie sesyjne wykorzystywane są przez nas w celu polepszenia i usprawnienia nawigacji na naszej stronie. Pliki cookie stałe i zewnętrzne wykorzystujemy wyłącznie w celu tworzenia ogólnych i anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, np. za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej Strony.

6. Wykorzystujemy również narzędzia Google Analytics do analizowania ruchu na stronie. W ramach tego narzędzia nie są gromadzone jakiekolwiek dane pozwalające bezpośrednio zidentyfikować osobę. Analizujemy w szczególności: czas spędzony na stronie, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, źródło ruchu. Wyłączenie Google Analytics, uniemożliwi nam prowadzenie skutecznych działań analitycznych.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zapisaniu w Państwa urządzeniu.

8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sposób konfiguracji różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Przykładowo:
a. w przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję “Opcje” a następnie „Ustawienia”, potem „Zaawansowane” i z „Prywatność i bezpieczeństwo” wybrać „Ustawienia treści” oraz „Pliki cookie”.
b. w przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność i bezpieczeństwo” lub będąc na danej stronie nacisnąć prawym przyciskiem od myszki w dowolnym miejscu na stronie i wybrać „Pokaż informacje o stronie”, następnie „Uprawnienia” lub „Bezpieczeństwo”.
c. w przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję „Menu” a następnie „Ustawienia”, potem „Zaawansowane” i z „Prywatność i bezpieczeństwo” wybrać „Ustawienia treści” oraz „Cookie”.

9. Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez Użytkowników przeglądarek, mogą występować różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookie. Zwykle informacje odnośnie plików cookie można znaleźć w menu “Narzędzia” lub “Opcje”. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie mogą Państwo najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

10. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookie na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym modą Państwo znaleźć w instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.

11. Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookie będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej wykorzystywanej przeglądarki.

12. Informujemy, że ograniczenia stosowania niektórych plików cookie mogą wpłynąć na funkcjonalność witryny.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content