logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu tymczasowo zmienia sposób funkcjonowania. W związku z tym zawieszamy prowadzenie lekcji muzealnych.

Lekcje muzealne

Muzeum Ceramiki zaprasza grupy szkolne ze wszystkich typów szkół i w każdym wieku do udziału w lekcjach muzealnych. Lekcje muzealne to ciekawa alternatywa dla tradycyjnego zwiedzania przystosowana merytorycznie i metodycznie do poziomu wiekowego uczestników. Zachęcamy do łączenia oferty lekcji muzealnych ze zwiedzaniem wystaw i udziałem w warsztatach. Bezpłatne lekcje muzealne prowadzone są dla grup zorganizowanych liczących powyżej 10 osób po wcześniejszym umówieniu terminu. W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny: +48 75 644 22 00 lub mailowy: poczta@muzeum.boleslawiec.net.
Tematy lekcji muzealnych

1. Epoka napoleońska w Bolesławcu

Na zajęciach, połączonych ze zwiedzaniem ekspozycji uczestnicy dowiedzą się, jakie walki miały miejsce w Bolesławcu, jakie najważniejsze postaci historyczne wiążą się z okresem napoleońskim i jakie wyposażenie nosili w plecakach francuscy żołnierze.

2. Osadnictwo ludności polskiej w Bolesławcu po 1945 r.

Lekcja połączona z prezentacją przedstawiającą skomplikowaną sytuację etniczną Bolesławca po zakończeniu II wojny światowej. Ten trudny okres lokalnej historii prezentowany jest przez pryzmat relacji pierwszych osadników i wspomnień mieszkańców Bolesławca.

3. W dawnej bolesławieckiej aptece

Zajęcia połączone ze zwiedzaniem zabytkowego wnętrza aptecznego pozwalają odkryć tajniki dawnego aptekarstwa, ziołolecznictwa, a nawet alchemii. Dzięki interaktywnym modułom można poznać unikalne właściwości lecznicze roślin i usłyszeć ciekawostki o zapomnianych dzisiaj ziołach i preparatach zwierzęcych.

4. Dawna ceramika bolesławiecka – od rzemiosła do przemysłu

Lekcja połączona ze zwiedzaniem wystaw stałych Działu Ceramiki, pokazująca rozwój bolesławieckiej ceramiki od czasów średniowiecza po współczesną produkcję. Podczas zajęć prezentowane są najstarsze przedmioty miejscowej produkcji pozyskane z wykopalisk archeologicznych oraz najciekawsze eksponaty obrazujące zmiany technologiczne i zdobnicze, jakim podlegała bolesławiecka kamionka na przestrzeni wieków.

Uprzejmie informujemy,

że w dniach 30-31 marca i 1 kwietnia 2024 r.

wszystkie nasze placówki są nieczynne

Skip to content