logo projektu interreg cz_pl
Wystawa wirtualna przygotowana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001082 pn. „Brama do świata zbiorów” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Szukaj
Close this search box.

Bolesławiec na przedwojennych fotografiach

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami przedwojennego Bolesławca zachowanymi w trzech kolekcjach: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Haus Schlesien w Königswinter-Heisterbacherrott oraz Ratsarchiv/Stadtarchiv Görlitz. Pierwsza z nich trafiła do zbiorów bolesławieckiego muzeum w 2001 r. jako depozyt Zdzisława Mireckiego, działacza Towarzystwa Miłośników Bolesławca i Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego. Druga to album zawierający zestaw fotografii budynków i miejsc użyteczności publicznej, podarowany burmistrzowi Bolesławca Henry’emu Richterowi, który pełnił swą funkcję w latach 1900–1920. W 1959 r. kolekcja trafiła do zbiorów stowarzyszenia Bundesheimatgruppe Bunzlau zu Siegburg. W 2019 r. stowarzyszenie przekazało album wraz ze wszystkimi swoimi eksponatami do Haus Schlesien w Königswinter-Heisterbacherrott, skąd został wypożyczony jako depozyt długoterminowy bolesławieckiemu muzeum. W Ratsarchiv / Stadtarchiv Görlitz zachował się z kolei zbiór zdjęć, pochodzących z atelier urodzonego w Bolesławcu fotografa Roberta Scholza (1843–1926).

Zdjęcia powstawały w okresie od 2. poł. XIX w. do 1. ćw. XX w. i stanowią niezwykłej wartości materiał ikonograficzny dla badaczy dziejów Bolesławca. Znajdziemy na nich bolesławieckie budynki użyteczności publicznej, świątynie, pomniki, detale architektoniczne, czy epitafia. Wiele fotografii dokumentuje przemiany urbanistyczne miasta w tym czasie: m.in. rozbiórkę Młyna Pieprzowego (1908), budowę krytej pływalni Łaźni Miejskiej (1914–1915), budowę mostu betonowego na Bobrze (1919). Zobaczyć na nich można także obiekty już nieistniejące, np. rozebraną w 1867 r. Dolną Bramę czy zniszczony w 1945 r. Wielki Garniec mistrza Joppego. Unikatowe znaczenie mają także rzadkie zdjęcia lotnicze (1913–1921) pokazujące układ urbanistyczny miasta sprzed 100 lat.

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom udostępniającym kolekcje oraz zaangażowanym w powstanie wystawy wirtualnej: Zdzisławowi Mireckiemu (bolesławieckiemu kolekcjonerowi, działaczowi TMB i DTR), Ferdinadowi Idasiakowi (przewodniczącemu Bundesheimatgruppe Bunzlau zu Siegburg od 2019), Peterowi Börnerowi (przewodniczącemu Bundesheimatgruppe Bunzlau zu Siegburg w latach 2000–2019), Nicoli Remig (kierownikowi Haus Schlesien w Königswinter-Heisterbacherrott), Silke Findeisen (kierownikowi biblioteki i archiwum Haus Schlesien w Königswinter-Heisterbacherrott) oraz Siegfriedowi Hoche (kierownikowi Ratsarchiv/Stadtarchiv Görlitz).

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content