logo projektu interreg cz_pl
Wystawa wirtualna przygotowana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001082 pn. „Brama do świata zbiorów” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Szukaj
Close this search box.

Bolesławiec na przedwojennych fotografiach

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami przedwojennego Bolesławca zachowanymi w trzech kolekcjach: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Haus Schlesien w Königswinter-Heisterbacherrott oraz Ratsarchiv/Stadtarchiv Görlitz. Pierwsza z nich trafiła do zbiorów bolesławieckiego muzeum w 2001 r. jako depozyt Zdzisława Mireckiego, działacza Towarzystwa Miłośników Bolesławca i Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego. Druga to album zawierający zestaw fotografii budynków i miejsc użyteczności publicznej, podarowany burmistrzowi Bolesławca Henry’emu Richterowi, który pełnił swą funkcję w latach 1900–1920. W 1959 r. kolekcja trafiła do zbiorów stowarzyszenia Bundesheimatgruppe Bunzlau zu Siegburg. W 2019 r. stowarzyszenie przekazało album wraz ze wszystkimi swoimi eksponatami do Haus Schlesien w Königswinter-Heisterbacherrott, skąd został wypożyczony jako depozyt długoterminowy bolesławieckiemu muzeum. W Ratsarchiv / Stadtarchiv Görlitz zachował się z kolei zbiór zdjęć, pochodzących z atelier urodzonego w Bolesławcu fotografa Roberta Scholza (1843–1926).

Zdjęcia powstawały w okresie od 2. poł. XIX w. do 1. ćw. XX w. i stanowią niezwykłej wartości materiał ikonograficzny dla badaczy dziejów Bolesławca. Znajdziemy na nich bolesławieckie budynki użyteczności publicznej, świątynie, pomniki, detale architektoniczne, czy epitafia. Wiele fotografii dokumentuje przemiany urbanistyczne miasta w tym czasie: m.in. rozbiórkę Młyna Pieprzowego (1908), budowę krytej pływalni Łaźni Miejskiej (1914–1915), budowę mostu betonowego na Bobrze (1919). Zobaczyć na nich można także obiekty już nieistniejące, np. rozebraną w 1867 r. Dolną Bramę czy zniszczony w 1945 r. Wielki Garniec mistrza Joppego. Unikatowe znaczenie mają także rzadkie zdjęcia lotnicze (1913–1921) pokazujące układ urbanistyczny miasta sprzed 100 lat.

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom udostępniającym kolekcje oraz zaangażowanym w powstanie wystawy wirtualnej: Zdzisławowi Mireckiemu (bolesławieckiemu kolekcjonerowi, działaczowi TMB i DTR), Ferdinadowi Idasiakowi (przewodniczącemu Bundesheimatgruppe Bunzlau zu Siegburg od 2019), Peterowi Börnerowi (przewodniczącemu Bundesheimatgruppe Bunzlau zu Siegburg w latach 2000–2019), Nicoli Remig (kierownikowi Haus Schlesien w Königswinter-Heisterbacherrott), Silke Findeisen (kierownikowi biblioteki i archiwum Haus Schlesien w Königswinter-Heisterbacherrott) oraz Siegfriedowi Hoche (kierownikowi Ratsarchiv/Stadtarchiv Görlitz).

Skip to content