logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis

Cel projektu

W ramach projektu zaplanowano powstanie trzech nowych centrów popularyzujących tematykę dawnych rzemiosł na istniejącym szlaku turystycznym „Via Fabrilis” łączącym polskie i czeskie ośrodki. W powstałych centrach organizowane będą warsztaty i wystawy, które przyczynią się do integracji grup docelowych po obu stronach granicy.

Informacje o projekcie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu
Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Czas trwania projektu: 2019-2022

Budżet całkowity projektu

0 euro

Wnioskowane dofinansowanie z EFRR​

0 euro
Partnerzy

Gmina Miejska Bolesławiec we współpracy z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Gmina Miejska Kłodzko we współpracy z Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Miasto Jaroměř we współpracy z Městské muzeum v Jaroměři

Promocja projektu

Projektowe aktualności

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content