logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis

Cel projektu

W ramach projektu zaplanowano powstanie trzech nowych centrów popularyzujących tematykę dawnych rzemiosł na istniejącym szlaku turystycznym „Via Fabrilis” łączącym polskie i czeskie ośrodki. W powstałych centrach organizowane będą warsztaty i wystawy, które przyczynią się do integracji grup docelowych po obu stronach granicy.

Informacje o projekcie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu
Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Czas trwania projektu: 2019-2022

Budżet całkowity projektu

0 euro

Wnioskowane dofinansowanie z EFRR​

0 euro
Partnerzy

Gmina Miejska Bolesławiec we współpracy z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Gmina Miejska Kłodzko we współpracy z Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Miasto Jaroměř we współpracy z Městské muzeum v Jaroměři

Promocja projektu

Projektowe aktualności

Uprzejmie informujemy,

że w dniach 30-31 marca i 1 kwietnia 2024 r.

wszystkie nasze placówki są nieczynne

Skip to content