logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Bolesławiec doceniony za ochronę zabytków

Jest nam miło poinformować, że miasto Bolesławiec zostało wyróżnione w ogólnopolskim konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków pod nazwą „Samorząd dla Dziedzictwa”. Jego głównym celem jest promocja i upowszechnianie najlepszych wzorców w zakresie opracowywania i wdrażania gminnych programów opieki nad zabytkami. W kategorii gminy miejskie laureatem zostało miasto Łódź, a wyróżnienia otrzymały Bolesławiec, Gdynia i Żyrardów. Powyższy program na lata 2014-2018 na potrzeby naszego miasta został opracowany i częściowo zrealizowany przez Muzeum Ceramiki.

Jury konkursu wyróżniło samorząd miasta Bolesławiec za:

– dostrzeżenie potencjału dziedzictwa kulturowego gminy i konsekwentną realizację programu ochrony zabytków rozumianego jako strategia zarządzania tym dziedzictwem,

– kompleksowe podejście do dziedzictwa kulturowego miasta, konsekwencję i duże zaangażowanie samorządu lokalnego w realizację zapisów programu, biorąc pod uwagę wielkość miasta,

– dobre powiązanie programu ochrony zabytków z innymi dokumentami strategicznymi, w tym odnoszącymi się do planowania przestrzennego oraz zarządzania finansami gminy.

Narodowy Instytut Dziedzictwa zwrócił także uwagę, że wypełnianie zadań samorządowych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami odbywa się przy dużych nakładach finansowych ze strony miasta, a osiągnięcia w tej dziedzinie są efektem wysokich kompetencji urzędników samorządowych oraz zaangażowania i kreatywności pracowników Muzeum Ceramiki.

Aktywna współpraca muzeum z Gminą Miejską Bolesławiec, przy zaangażowaniu licznych partnerów w kraju i za granicą, umożliwia realizację wielu międzynarodowych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej bądź z innych źródeł. W ramach tych projektów przeprowadzono wiele inwestycji, w tym remonty budynków muzeum, modernizację wystaw stałych, zakup wyposażenia i urządzeń multimedialnych, a także tzw. działań miękkich, takich jak organizacja wystaw w Polsce i za granicą, konferencji międzynarodowych oraz lekcji muzealnych i warsztatów, a także publikacja wielojęzycznych katalogów i opracowań historycznych.

Do największych wyzwań stojących obecnie przed Gminą Miejską Bolesławiec należy realizacja projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”. W jego ramach przeprowadzona zostanie rewitalizacja jednego z najcenniejszych bolesławieckich zabytków – neogotyckiego pałacu Pücklera – z przeznaczeniem na nową siedzibę Muzeum Ceramiki. Projekt uzyskał dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Kultura i będzie realizowany wspólnie z norweskim miastem Porsgrunn w latach 2021-2024.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content