logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Pałacyk Pücklera

Rekordowe dofinansowanie na rewitalizację pałacyku Pücklera

Gmina Miejska Bolesławiec otrzymała dofinansowanie projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”. Całkowita wartość projektu 19 994 046,98 zł, przyznana kwota dofinansowania 15 108 099,97 zł. Projekt został przygotowany w kooperacji z norweskim Telemark Museum i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

W ramach przedsięwzięcia nieużytkowany obiekt zabytkowy, jakim jest pałac Pücklera położony przy ul. Zgorzeleckiej zostanie zaadaptowany na nową siedzibę Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Zabytek stanie się miejscem udostępniania nowej oferty kulturalno-edukacyjnej, przestrzenią do rozwijania i budowania poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty, podnoszenia świadomości na temat tradycji ceramicznych oraz promowania dziedzictwa kulturowego na arenie międzynarodowej. W zabytkowym pałacu Pücklera organizowane będą m.in. warsztaty, wystawy, konferencje, lekcje muzealne, działania artystyczne, pokazy i prelekcje, zajęcia manualne m.in. dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie tworzenia i zdobienia ceramiki, warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz seniorów.
Pałacyk Pücklera

Procedurę oceny i wyboru dot. dofinansowania wniosków złożonych w ramach I naboru projektów do Działania1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa zakończono 6 listopada 2020 r. Łącznie złożono 224 wnioski, do oceny merytorycznej zakwalifikowano 189 projektów, które zostały poddane ocenie Komitetu Ekspertów. Lista rankingowa, została przedstawiona do rekomendacji Komitetu Selekcyjnego 27 października 2020 r. Decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dofinansowanie otrzymało 20 projektów, wśród nich pięć z Dolnego Śląska, w tym jeden z Bolesławca.

Partnerzy projektu

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content