logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

„Jezus, przyjaciel dzieci” – autorstwa Petera Breuera

W ostatnich tygodniach zakończono prace konserwatorskie przy jednej z najcenniejszych bolesławieckich grup rzeźbiarskich – „Jezus, przyjaciel dzieci”. Monument autorstwa Petera Breuera, wykonany w 1902 roku, był darem cesarza i pruskiego Ministerstwa Kultury dla Królewskiego Sierocińca z okazji jubileuszu 150-lecia działalności tego znanego na Śląsku ośrodka oświatowego i wychowawczego.

Peter Breuer

Peter Breuer, profesor i członek senatu Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie, znany był przede wszystkim z wielkich, monumentalnych prac rzeźbiarskich, m.in. pomnika Bismarcka we Wrocławiu czy też pomnika cesarza Wilhelma w Kolonii. Rzeźbiarz prezentował kierunek określany jako „naturalistyczny barok”, a jego prace były przykładem doskonałego studium z natury umiejętnie połączonego z pewną dekoracyjnością. Dla bolesławieckiej rzeźby artysta sam wybrał miejsce – usytuowana została na dziedzińcu tzw. „Starego Domu”, wybudowanego w latach 1755–1764 przez założyciela Królewskiego Sierocińca Gotfryda Zahna.

Grupa rzeźbiarska ,,Jezus, przyjaciel dzieci” autorstwa P. Breuera

Grupa rzeźbiarska przedstawia Chrystusa otaczającego opieką tulące się do Niego dzieci: małego chłopca i młodą dziewczynę trzymającą na rękach niemowlę. Wybrany temat symbolizował sens i treść działalności Królewskiego Sierocińca.

Nadnaturalnej wielkości pomnik z karraryjskiego marmuru ustawiono na wysokim cokole, na osi budynku. Pod koniec lat 60. XX wieku przeniesiono go na cmentarz komunalny przy ul. Śluzowej, a następnie, w marcu 1998 roku, umieszczono na placu Zamkowym.

Grupa rzeźbiarska ,,Jezus, przyjaciel dzieci”
Skip to content