logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Wyniki konkursu „Z odmętów szuflady”

Do majowego konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera” i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zgłoszono 19 zdjęć, które zostały poddane ocenie przeprowadzonej w formie głosowania internetowego oraz ocenie niezależnego jury w składzie: Jana Trawniczek – propagator i miłośnik fotografii, Janusz Moniatowicz – członek ZPAFu. Decyzją głosujących za najlepszą fotografię uznano pracę Pawła Brzezickiego zatytułowaną „1850 npm”, zdjęcie uzyskało 19 z 20 możliwych do uzyskania punktów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz osobom głosującym. Gratulujemy zwycięzcy!

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content