logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Bolesławieckie środowisko artystyczne – Krystyna Gay-Kutschenreiter

Zawsze mnie fascynowało zagadnienie ulotności, swoistej znikomości, stanów, które są trudne do uchwycenia, szczególnie w glinie, która ze swojej natury jest spoista.
Krystyna Gay-Kutschenreiter

Post z cyklu „Bolesławieckie środowisko artystyczne” został przygotowany w ramach projektu „Bolesławiec – 30 lat samorządu” realizowanego przez Muzeum Ceramiki i Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki

Krystyna Gay-Kutschenreiter urodziła się w Łodzi. W wyniku wojennej zawieruchy trafiła do rodziny na Kresy, by po wyzwoleniu kraju znaleźć przystań w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Po ukończeniu szkoły średniej we Wrocławiu podjęła studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Nie przypuszczała wówczas, że jej przyszłe życie będzie ściśle związane z ceramiką. Jak wyznała w rozmowie z Katarzyną Żak („Rocznik Bolesławiecki 2008”), czuła wręcz „fizyczny wstręt do gliny, która zasychała na rękach”. Kiedy jednak postanowiła przenieść się do Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta) wybrała Wydział Ceramiki i Szkła – przede wszystkim ze względu na wybitne osobowości, które tworzyły kadrę tego wydziału. Początkowo fascynowało ją projektowanie przemysłowe, a pod koniec studiów – rzeźba. Ceramika jako tworzywo rzeźbiarskie stała się zatem dla niej naturalnym kierunkiem poszukiwań artystycznych. Dyplom uzyskała w 1961 r. w pracowni prof. Rudolfa Krzywca i już w 1962 r. została członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

W 1964 r. za namową przyjaciół przyjechała do Bolesławca i osiadła tu na stałe. Przez ponad 30 lat zajmowała się kształceniem kadr dla przemysłu ceramicznego w klasie ceramiki w Zasadniczej Szkole Zawodowej (obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im majora H. Sucharskiego w Bolesławcu). Jej wychowanków można dziś spotkać niemal w każdym zakładzie wytwarzającym ceramikę bolesławiecką. Za osiągnięcia w działalności dydaktycznej otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. W tym okresie czynnie uczestniczyła w warsztatach i spotkaniach plenerowych.

W 1990 r. Krystyna Gay-Kutschenreiter otworzyła nowy, niezwykle owocny rozdział w swoim życiu, obejmując funkcję komisarza artystycznego Ogólnopolskiego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego odbywającego się od 1964 r. w Bolesławcu. Stanęła przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ okres transformacji ustrojowej okazał się wyjątkowo niesprzyjający kulturze i sztuce. Jednak dzięki swemu zaangażowaniu, pomysłowości i wytrwałości poradziła sobie znakomicie. Pod jej kierunkiem plener przekształcił się w wydarzenie o randze międzynarodowej, z udziałem artystów z całego świata. Z jej inicjatywy wystawy poplenerowe były prezentowane w wielu miastach Polski, a także w Niemczech i Czechach, stając się wizytówką Bolesławca jako stolicy ceramiki. Była organizatorem i kuratorem 55 wystaw poplenerowych. Jako komisarz zadbała o to, by każdej wystawie towarzyszył profesjonalnie opracowany katalog. Ostatni plener pod jej opieką odbył się w 2005 r.

Mimo licznych obowiązków zawodowych artystka zawsze potrafiła znaleźć czas na własną twórczość, na którą składają się rzeźby ceramiczne i ceramika unikatowa. We wszystkich jej pracach widać wyraźną inspirację naturą – płynne, dynamiczne kształty zbudowane z falujących, splatających się ze sobą linii świadczą o silnej fascynacji światem roślin. Organiczna forma nie jest jednak celem samym w sobie, a zaledwie punktem wyjścia, bodźcem do refleksji nad fenomenem życia, nad jego siłą i kruchością zarazem.

Prace Krystyny Gay-Kutschenreiter znajdują się w zbiorach: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu, Muzeum Narodowego we Wrocławiu i Poznaniu, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, BWA w Jeleniej Górze, Kunstforum Piaristen w Wiedniu oraz w kolekcjach prywatnych.

Zapraszamy do obejrzenia złożonego z nagrań archiwalnych materiału filmowego przygotowanego przez Telewizję Bolesławiec z okazji nadania artystce medalu “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”:

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA

1983 Nagroda Naczelnika Miasta Bolesławiec

1994 Odznaka Ministra Kultury i Sztuki „Zasłużony Działacz Kultury”

1998 Nagroda Wojewody Jeleniogórskiego

1999 Złota Odznaka Związku Polskich Artystów Plastyków

1999, 2004, 2010 Nagroda Prezydenta Miasta Bolesławiec

2012 Umieszczenie płyty z odciskiem dłoni artystki w Alei Wielkich Ceramików Bolesławca

2016 Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nagroda Honorowa Prezydenta Miasta Bolesławiec za Promocję Miasta

Honorowe Obywatelstwo miasta Bolesławiec

2017 Nagroda Marszałka Dolnośląskiego za Szczególne Osiągnięcia dla Regionu

WYSTAWY INDYWIDUALNE

1983 Rzeźba ceramiczna, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin

1984 Rzeźba ceramiczna, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

1989 „Kuby” i “Ażury”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

1987 Ceramika, Galeria Plastyki, Kraków

1989 „Ceramiczne impresje”, Galeria „Empik”, Jelenia Góra

1991 Ceramika, Muzeum Okręgowe, Gorzów Wielkopolski

„Przeplatanie”, Galeria BOK, Bolesławiec

„Przeplatanki”, Miejski Dom Kultury, Zgorzelec

1992 Ceramika i rzeźba, Galeria „Vitroart”, Świdnica

2001 „Magia drzewa I”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

2002 „Magia drzewa II”, Dom Jakuba Böhme, Zgorzelec

2005 „Asocjacje”, Galeria Promocja”, Jelenia Góra

2006 „A capriccio”, „Galeria „Format”, Bolesławiec

2007 „Tak”, Dom Jakuba Böhme, Zgorzelec

2008 „Przeciwstawienie doskonałe”, Galeria MM, Chorzów

2009 „Klatki”, Galeria na Piętrze, Zabierzów

„Klatki. Reperkusje”, Muzeum Regionalne, Myślenice

„Wokół struktury”, Galeria w Pałacu Vauxhall, Krzeszowice

2010 „Fluktuacje”, Galeria Ceramiki BOK-MCC, Bolesławiec

2013 „Ogrody” – wystawa wspólna z Januszem Moniatowiczem (fotografia), Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

2014 „Ogród tajemnic” – wystawa wspólna z Januszem Moniatowiczem (fotografia), Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra

2016 „Wielorakość”, Ratusz, Bolesławiec

2019 „Duet” – wystawa wspólna ze Stanisławą Wojdą-Pytlińską (malarstwo), BOK-MCC, Bolesławiec

WYBRANE WYSTAWY ZBIOROWE

1965 Wystawa rzeźby – II Plener Dolnośląski (Ziębice), Muzeum Śląskie, Wrocław

1966 Wystawa rzeźby i form ceramicznych – III Plener Dolnośląski (Bolesławiec), Muzeum Architektury i Odbudowy, Wrocław

1967 Wystawa rzeźby i form ceramicznych – IV Plener Dolnośląski (Bolesławiec), Salon BWA Wrocław

Wystawa zakupów Muzeum Śląskiego we Wrocławiu

„Polska sztuka użytkowa”, Muzeum Archeologiczne, Wrocław

1968 Wystawa okręgowa – malarstwo, rzeźba, grafika, Muzeum Śląskie, Wrocław

Wystawa rzeźby – V Plener Dolnośląski (Bolesławiec), Salon BWA, Wrocław

„Ceramika i szkło polskie”, Muzeum Śląskie, Wrocław

1969, 1970 VI Rzeźbiarski Plener Dolnośląski, Muzeum Architektury i Odbudowy, Wrocław

1969 „Polska sztuka użytkowa”, Muzeum Śląskie, Wrocław

1972, 1973 „Plastyka Zagłębia Miedziowego”, Muzeum Miejskie, Legnica

1972,1973, 1992, 1993 I, II, III, IV Wystawa plastyków bolesławieckich, Bolesławiec

1973 Międzynarodowa wystawa ceramiki, Pałac Opatów, Gdańsk Oliwa

1974, 1976 „Prezentacje”, Muzeum Architektury, Wrocław

1976-80, 1984, 1986 „Prezentacje środowiska jeleniogórskiego”, Salon BWA, Jelenia Góra

1977 „Wystawa sztuki wrocławskiej”, Galeria Sztuki Współczesnej “Awangarda”, Wrocław

1979, 1983, 1985, 1987, 1989 Biennale Ceramiki Polskiej, Zamek Książ, Wałbrzych

1983 „Panorama sztuki jeleniogórskiej”, Szczecin

1984 „Panorama sztuki jeleniogórskiej”, Bolesławiec 

1985 „Aktualności plastyki dolnośląskiej”, Wrocław

1985, 1987 „Rzeźba dolnośląska”, Muzeum Architektury, Wrocław

1988 „Aktualności plastyki dolnośląskiej”, Wrocław

„Wystawa okręgowa plastyki”, Warszawa

1992 „Ceramika polska XX wieku”, Muzeum Narodowe, Wrocław

V Triennale Rzeźby Religijnej, Galeria „Propozycje”, Kraków

„Kontynuacje”, Galeria Sztuki Współczesnej „Awangarda”, Wrocław

1997 „Plastyka artystów Euroregionu Nysa”, Muzeum Regionalne, Jawor

1998 „Po pięćdziesiątce”, Muzeum Historyczne we Wrocławiu

1999 „Po pięćdziesiątce”, Muzeum Miejskie, Stargard Szczeciński

2001 „Ciąg dalszy – ceramika 2001”, Muzeum Historyczne, Wrocław

2002, 2003 Ceramika, Salon Artystyczny MDK, Chodzież

2002 „Ceramika polska z okresu odwilży 1956-65”, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

2004 „Ceramika i szkło polskie XX wieku”, Muzeum Narodowe, Wrocław

2008 X Triennale Rzeźby Religijnej, Pałac Sztuki, Kraków

2009 „Artyści Ziemi Bolesławieckiej”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

2011 „Po setce” – wystawa jubileuszowa z okazji 100-lecia ZPAP, Galeria Ceramiki i Szkła, Wrocław

2014 „50 lat Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich – wystawa jubileuszowa”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

2017 „Przekrój przez Międzynarodowe Plenery Ceramiczno-Rzeźbiarskie w Bolesławcu”, Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”, Wałbrzych

2018 „Polak – Artysta – Ceramik”, Triennale Bolesławiec, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

2020 “Artyści Ziemi Bolesławieckiej”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

WYSTAWY ZAGRANICZNE

1980, 1986, 2005 Drezno (Niemcy)

1987 Malmö (Szwecja)

1993 Mozyr (Białoruś)

1993, 2000 Pirna (Niemcy)

1994 Siegburg (Niemcy)

1995 Monachium (Niemcy)

1996 Markersdorf (Niemcy)

2003-2005 Wiedeń (Austria)

2005 Český Krumlov (Czechy)

Praga (Czechy)

2007 Česká Lípa (Czechy)

2014 Lipsk (Niemcy)

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content