logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Kafel z przedstawieniem tańczącej pary

„Tańcząca para” w bolesławieckim muzeum

Wśród niemal 18 tysięcy zabytków ceramicznych wydobytych przez bolesławieckich archeologów w 2007 r. z dołu odpadowego nowożytnej garncarni zlokalizowanej przy ul. Piaskowej znajdowały się fragmenty renesansowych kafli piecowych, zdobionych reliefowo. Najciekawszy z nich udało się zrekonstruować niemal z całości i jest obecnie prezentowany na wystawie stałej w Dziale Ceramiki przy ul. Mickiewicza 13.

Jest to duży prostokątny pionowy kafel (wym. 18,8 x 32,5 cm) z ok. połowy XVI w., na którego licu przedstawiono parę w tanecznym uścisku. Obie postacie odziane są w stroje dworskie, charakterystyczne dla mody niemieckiej 1. połowy XVI w. Kobieta trzyma w ręku klucze – symbol kobiecej gospodarności i małżeńskiej wierności. Scena oparta jest na popularnym w tamtym czasie przedstawieniu graficznym, ukazującym tańczącą parę dworską, należącym do cyklu miedziorytów „Wielcy tancerze weselni”. Cykl został wykonany w 1538 r. przez Heinricha Aldegrevera na podstawie o kilka lat starszych drzeworytów innego znanego niemieckiego malarza i grafika – Hansa Leonharda Schäufeleina. Przedstawienie to, bardziej wierne ikonograficznemu wzorowi, ujęte w rozbudowaną dekorację architektoniczną, pojawia się na jednym z kafli znalezionych w Lubece. Na kaflu bolesławieckim obramienie architektoniczne ma formę niewielkiego łuku zamykającego kompozycję od góry. Na polu pod postaciami pojawia się natomiast inskrypcja: „WDMIA”, będąca skrótem zwrotu „Verbum Domini manet in aeternum” („Słowo Pana trwa na wieki”). Te słowa, stanowiące cytat z 1 Listu św. Piotra, były kwintesencją protestanckiego wyznania wiary, a umieszczane na budowlach, dziełach sztuki, elementach wyposażenia czy wyrobach rzemieślniczych podkreślały konfesję zleceniodawcy lub właściciela.

Konstrukcja przedstawienia wykazuje bliski związek ze scenami na kaflach z zamku Hrubá Skalá położonego w północnych Czechach, niedaleko Turnova. Co prawda, motyw tańczącej pary tam ukazany wzorowany jest na innej grafice ze wspomnianego cyklu, ale rodzaj obramienia i umieszczenie inskrypcji są identyczne jak te na kaflu w bolesławieckim muzeum.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content