logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Joanna Mysłek-Michnowska

Bolesławieckie środowisko artystyczne – Joanna Mysłek-Michnowska

Zdecydowanie wolę sztukę intuicyjną, taką z serca, pełną emocji, niewykalkulowaną na komercyjny sukces i zysk. Dla mnie sztuka może mieć różny wymiar, może edukować, przestrzegać, straszyć, cieszyć, smucić, ważne, by nas poruszyła, byśmy przystanęli, pomyśleli.
Joanna Mysłek-Michnowska
Świat nieustannie mnie zaskakuje - rozmowa z Joanną Mysłek-Michnowską, Katarzyna Żak, "Rocznik Bolesławiecki 2012"

Post z cyklu „Bolesławieckie środowisko artystyczne” został przygotowany w ramach projektu „Bolesławiec – 30 lat samorządu” realizowanego przez Muzeum Ceramiki i Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki

Joanna Mysłek-Michnowska urodziła się w Końskich. Studiowała na Wydziale Projektowania Ceramiki i Szkła Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta) we Wrocławiu. Uzyskała dyplom z zakresu projektowania ceramiki artystycznej w pracowni prof. Ireny Lipskiej-Zworskiej i z zakresu projektowania ceramiki przemysłowej w pracowni Lidii Kupczyńskiej-Jankowiak. Od ponad 20 lat prowadzi w Młodzieżowym Domu Kultury im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu autorską pracownię ceramiczną oraz zajęcia z rysunku i malarstwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przez wiele lat pracowała równolegle jako nauczyciel w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Jak sama mówi, jest dla swoich podopiecznych nie tyle nauczycielem i przewodnikiem, co po prostu towarzyszem w artystycznej podróży – dobrym duchem, który pomaga pokonać różne trudności, dopinguje do stawiania kolejnych kroków, wskazuje nowe kierunki i perspektywy.

Zajmuje się ceramiką, rysunkiem i malarstwem. Artystycznie spełnia się, pracując przede wszystkim w tworzywie ceramicznym, ale także rysuje i maluje, między innymi mandale.

Za swoją działalność pedagogiczną, opartą na kultywowaniu lokalnych tradycji ceramicznych, została wyróżniona w 2005 r. Nagrodą Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w dziedzinie kultury.

WYSTAWY

1990, 1991, 1994 „Ceramika Młodych”, Wrocław

1994 Wystawa podyplomowa, Muzeum Medalierstwa, Wrocław; Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

2004 „Poza tym…”, wystawa z okazji jubileuszu 50-lecia MDK Bolesławiec, Bolesławiec

2009 „Artyści Ziemi Bolesławieckiej”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

2015 „20 lat pracowni ceramicznej Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

2018 „Polak – Artysta – Ceramik”, ratusz, Bolesławiec

2019 „Trzy kobiety – trzy materie”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

2020 „Artyści Ziemi Bolesławieckiej”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

Skip to content