logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Joanna Mysłek-Michnowska

Bolesławieckie środowisko artystyczne – Joanna Mysłek-Michnowska

Zdecydowanie wolę sztukę intuicyjną, taką z serca, pełną emocji, niewykalkulowaną na komercyjny sukces i zysk. Dla mnie sztuka może mieć różny wymiar, może edukować, przestrzegać, straszyć, cieszyć, smucić, ważne, by nas poruszyła, byśmy przystanęli, pomyśleli.
Joanna Mysłek-Michnowska
Świat nieustannie mnie zaskakuje - rozmowa z Joanną Mysłek-Michnowską, Katarzyna Żak, "Rocznik Bolesławiecki 2012"

Post z cyklu „Bolesławieckie środowisko artystyczne” został przygotowany w ramach projektu „Bolesławiec – 30 lat samorządu” realizowanego przez Muzeum Ceramiki i Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki

Joanna Mysłek-Michnowska urodziła się w Końskich. Studiowała na Wydziale Projektowania Ceramiki i Szkła Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta) we Wrocławiu. Uzyskała dyplom z zakresu projektowania ceramiki artystycznej w pracowni prof. Ireny Lipskiej-Zworskiej i z zakresu projektowania ceramiki przemysłowej w pracowni Lidii Kupczyńskiej-Jankowiak. Od ponad 20 lat prowadzi w Młodzieżowym Domu Kultury im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu autorską pracownię ceramiczną oraz zajęcia z rysunku i malarstwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przez wiele lat pracowała równolegle jako nauczyciel w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Jak sama mówi, jest dla swoich podopiecznych nie tyle nauczycielem i przewodnikiem, co po prostu towarzyszem w artystycznej podróży – dobrym duchem, który pomaga pokonać różne trudności, dopinguje do stawiania kolejnych kroków, wskazuje nowe kierunki i perspektywy.

Zajmuje się ceramiką, rysunkiem i malarstwem. Artystycznie spełnia się, pracując przede wszystkim w tworzywie ceramicznym, ale także rysuje i maluje, między innymi mandale.

Za swoją działalność pedagogiczną, opartą na kultywowaniu lokalnych tradycji ceramicznych, została wyróżniona w 2005 r. Nagrodą Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w dziedzinie kultury.

WYSTAWY

1990, 1991, 1994 „Ceramika Młodych”, Wrocław

1994 Wystawa podyplomowa, Muzeum Medalierstwa, Wrocław; Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

2004 „Poza tym…”, wystawa z okazji jubileuszu 50-lecia MDK Bolesławiec, Bolesławiec

2009 „Artyści Ziemi Bolesławieckiej”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

2015 „20 lat pracowni ceramicznej Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

2018 „Polak – Artysta – Ceramik”, ratusz, Bolesławiec

2019 „Trzy kobiety – trzy materie”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

2020 „Artyści Ziemi Bolesławieckiej”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content