logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Szkolenie z zakresu współpracy sektora przedsiębiorczości i kultury

Podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki odbyło się kilkugodzinne „Szkolenie z zakresu współpracy sektora przedsiębiorczości i kultury, którego organizatorami byli Gmina Miejska Bolesławiec, Muzeum Ceramiki i Stowarzyszenie Gmin Ceramicznych RP.

Szkolenie zgromadziło liczne grono słuchaczy. Wśród nich znaleźli się właściciele i pracownicy bolesławieckich firm ceramicznych (Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC”, Manufaktury w Bolesławcu, Ceramiki „Millena”, Ceramiki Bolesławieckiej „Kalich”, WR Ceramiki), studentów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, pracowników sektora kultury oraz dolnośląskich muzealników.

Szkolenie poprowadzili specjaliści związani z branżą ceramiczną, ochroną i promocją dziedzictwa oraz pracownicy samorządu i instytucji kultury z Polski, Włoch i Norwegii. Wykłady z obszernymi prezentacjami przedstawili kolejno:

 Julita Izabela Zaprucka (dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze) – Zmiany we współczesnym muzealnictwie – wybrane problemy;

Bogna Oszczanowska (główny specjalista w Narodowym Instytucie Dziedzictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu, koordynator Centrum Kompetencji ds. Rewitalizacji) – Dziedzictwo kulturowe dla rozwoju gminy. Wybrane zagadnienia;

Benedetta Diamanti (dyrektor Europejskiego Szlaku Ceramiki, Faenza) – Współpraca biznesu z sektorem kultury: wielka szansa, jaką dają Szlaki Kulturowe Rady Europy;

Piotr Roman (prezydent Miasta Bolesławiec) – Strategia współpracy w dziedzinie promocji ceramiki bolesławieckiej;

Barbara Ida de Haan (dyrektor Telemark Museum w Skien) – Współpraca Muzeum Porcelany w Porsgrunn (Porselensmuseet) z Fabryką Porcelany (Porselænsfabrikk);

Domenico Iaracà (kurator sztuki, Rzym) – „LOOKING BACWARD. Dialog między dziedzictwem kulturowym a artystami-ceramikami”;

Marta Małoszyc (główny projektant i kierownik artystyczny Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC”) – Dobre praktyki w zakresie kooperacji firm ceramicznych z samorządem i instytucjami kultury.

Spotkanie zakończyła prezentacja Anny Bober-Tubaj (dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu) – Ceramika bolesławiecka – dziedzictwo kulturowe jako asumpt do funkcjonowania międzynarodowej sieci współpracy.

Szkolenie było moderowane przez Barbarę Glinkowską i Michała Czerniawskiego (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu). Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” realizowanego w kooperacji Gminy Miejskiej Bolesławiec, Telemark Museum i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content