logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Szkolenie z zakresu współpracy sektora przedsiębiorczości i kultury

Podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki odbyło się kilkugodzinne „Szkolenie z zakresu współpracy sektora przedsiębiorczości i kultury, którego organizatorami byli Gmina Miejska Bolesławiec, Muzeum Ceramiki i Stowarzyszenie Gmin Ceramicznych RP.

Szkolenie zgromadziło liczne grono słuchaczy. Wśród nich znaleźli się właściciele i pracownicy bolesławieckich firm ceramicznych (Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC”, Manufaktury w Bolesławcu, Ceramiki „Millena”, Ceramiki Bolesławieckiej „Kalich”, WR Ceramiki), studentów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, pracowników sektora kultury oraz dolnośląskich muzealników.

Szkolenie poprowadzili specjaliści związani z branżą ceramiczną, ochroną i promocją dziedzictwa oraz pracownicy samorządu i instytucji kultury z Polski, Włoch i Norwegii. Wykłady z obszernymi prezentacjami przedstawili kolejno:

 Julita Izabela Zaprucka (dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze) – Zmiany we współczesnym muzealnictwie – wybrane problemy;

Bogna Oszczanowska (główny specjalista w Narodowym Instytucie Dziedzictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu, koordynator Centrum Kompetencji ds. Rewitalizacji) – Dziedzictwo kulturowe dla rozwoju gminy. Wybrane zagadnienia;

Benedetta Diamanti (dyrektor Europejskiego Szlaku Ceramiki, Faenza) – Współpraca biznesu z sektorem kultury: wielka szansa, jaką dają Szlaki Kulturowe Rady Europy;

Piotr Roman (prezydent Miasta Bolesławiec) – Strategia współpracy w dziedzinie promocji ceramiki bolesławieckiej;

Barbara Ida de Haan (dyrektor Telemark Museum w Skien) – Współpraca Muzeum Porcelany w Porsgrunn (Porselensmuseet) z Fabryką Porcelany (Porselænsfabrikk);

Domenico Iaracà (kurator sztuki, Rzym) – „LOOKING BACWARD. Dialog między dziedzictwem kulturowym a artystami-ceramikami”;

Marta Małoszyc (główny projektant i kierownik artystyczny Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC”) – Dobre praktyki w zakresie kooperacji firm ceramicznych z samorządem i instytucjami kultury.

Spotkanie zakończyła prezentacja Anny Bober-Tubaj (dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu) – Ceramika bolesławiecka – dziedzictwo kulturowe jako asumpt do funkcjonowania międzynarodowej sieci współpracy.

Szkolenie było moderowane przez Barbarę Glinkowską i Michała Czerniawskiego (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu). Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” realizowanego w kooperacji Gminy Miejskiej Bolesławiec, Telemark Museum i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Skip to content