logotyp-CerDee_RGB
Projekt “Ceramics: Documenting and disposing, educating and encouraging, experiencing and exploiting” (CerDee) dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-B Europa Środkowa 2014-2020

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Szukaj
Close this search box.

Ceramics: Documenting and disposing, educating and encouraging, experiencing and exploiting („CerDee”)

Cel projektu

Wdrożenie wspólnych metod międzynarodowej promocji ceramiki dawnej i współczesnej jako produktu turystycznego. Obejmuje to m.in. udostępnienie zdigitalizowanych materiałów badawczych, archiwalnych i naukowych dotyczących ceramiki, organizację „laboratoriów ceramiki” – pracowni dla turystów, działania o charakterze edukacyjnym, działania popularyzujące ceramikę jako produkt turystyczny oraz wydawanie publikacji i promocję o zasięgu europejskim.

Informacje o projekcie

W ramach programu: Interreg V-B Europa Środkowa 2014-2020
Wartość projektu (PLN): 400.000
Wkład własny (PLN): 60.000
Termin realizacji: 2018-2021
Partnerzy: Staatliches Museum für Porzellan Porzellanikon w Selb, Museo Internazionale delle Ceramiche w Faenzie, Narodni muzej Slovenije w Ljubljanie, Bayern Design GmbH w München, New Design University w St. Pölten, Meissen Porzellan-Museum w Miśni, Krajský úřad Karlove Vary, Stowarzyszenie Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Promocja projektu

Projektowe aktualności

Uprzejmie informujemy,

że w dniach 30-31 marca i 1 kwietnia 2024 r.

wszystkie nasze placówki są nieczynne

Skip to content