logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Edward Opała

Edward Opała – wymarzony nauczyciel fotografii

Bolesławieckie środowisko fotograficzne

Edward Opała słynął z kompleksowego podejścia do nauczania. Z racji wykształcenia posiadał ogromną wiedzę z dziedziny fotochemii, którą chętnie się dzielił. Dbał, aby podopieczni jak najpełniej poznawali różnorodność świata fotografii. Przynosił na zajęcia czasopisma i książki, które pomagały w poznawaniu rozmaitych aspektów tej sztuki. Podczas jego zajęć dominowała praktyka. Po części teoretycznej grupa zwykle wyruszała w plener, by utrwalać zdobytą wiedzę w formie ćwiczeń, podczas których powstawał materiał do obróbki na kolejnym spotkaniu.
Edward Opała we wspomnieniach uczestników zajęć

Początki

Edward Opała urodził się w 1931 r. W 1952 r. ukończył Technikum Elektrochemiczne, po czym podjął pracę w laboratorium analitycznym w Zakładach Górniczych „Konrad” w Iwinach. W 1967 r. przeprowadził się z Raciborowic do Bolesławca. Rok później lokalny oddział Ligi Ochrony Przyrody zorganizował konkurs fotograficzny pt. „Piękno Ziemi Bolesławieckiej”. E. Opała, który już w czasach technikum wykazywał zainteresowanie fotografią, zgłosił kilka swoich prac. Zdobycie I miejsca zachęciło go do poszerzania wiedzy i rozwijania umiejętności w zakresie fotografii. Jednym z pierwszych poważnych wyzwań, z którymi zmierzył się w tej dziedzinie, było wykonanie zdjęć prac Bronisława Wolanina.

Kluby i stowarzyszenia

Od 1972 do 1977 r. był wraz z Michałem Twerdem instruktorem Sekcji Fotograficznej (Klubu Fotograficznego) SM „Bolesławianka”, a do 1974 r. również jej pierwszym kierownikiem. Od 1972 do 1974 r. pełnił także funkcję instruktora fotografii w Zakładowym Domu Kultury „Konrad” w Bolesławcu. Był założycielem oraz członkiem zarządu (1974–1976) Środowiskowego Klubu Fotograficznego „Fotobol”. W latach 1978–1984 należał do Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. W roku 1981 współorganizował Bolesławieckie Towarzystwo Fotograficzne, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa, później zaś skarbnika oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej w zespole ocen artystycznych fotografii.

Dorobek artystyczny

Począwszy od 1969 r., E. Opała otrzymał 38 dyplomów i listów pochwalnych za wystawy i prace fotograficzne. Ponadto BTF przyznało mu dyplom honorowy za osiągnięcia w działalności szkoleniowej i wkład w upowszechnianie fotografii środowiska bolesławieckiego.

Zmarł 23 marca 1995 r. w Bolesławcu.

WYSTAWY INDYWIDUALNE

1971 „Górnicy”, Bolesławiec

1972 „W obiektywie”, Bolesławiec

1974 „Piękno Ziemi Bolesławieckiej”

„Osiedle w obiektywie”

1994 „Fotografia – kwiaty”

WYSTAWY ZBIOROWE

1973 V Spartakiada Spółdzielczości Mieszkaniowej D/S1

1974 Wystawa Środowiskowego Klubu Fotograficznego „Fotobol”, Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Bolesławiec

„3xB – Ballada o Bolesławianach i Bolesławcu”, Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Bolesławiec

Osiągnięcia KF przy SM „Bolesławianka”, Klub „Relaks”, Bolesławiec

Ogólnopolska Wystawa „Spółdzielczość Mieszkaniowa na XXX-lecie Ludowej Ojczyzny”

1975 Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Fotograficznej Spółdzielczości Mieszkaniowej, Przemyśl

„Zabytki Ziemi Bolesławieckiej”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

1977 VII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Fotograficznej, Lubin ’77

1980 „Bolesławiec wczoraj i dziś”, Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Bolesławiec

1982 „Zabytki Ziemi Bolesławieckiej”, wystawa pokonkursowa, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

1983 „Zabytki Ziemi Bolesławieckiej”, pokonkursowa wystawa fotografii, Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Bolesławiec

„Górnicy o górnikach”, wystawa Fotograficzna BTF, Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Bolesławiec

2011 „Bolesławiecki ruch fotograficzny po 1945 r.”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

KONKURSY FOTOGRAFICZNE

1968 „Piękno Ziemi Bolesławieckiej”, LOP – Oddział Bolesławiec (główny organizator – Alfred Dekubanowski, nauczyciel biologii w SP nr 8), I nagroda

1969 „Bolesławiec w XXV-leciu PRL” (organizatorzy – PTTK w Bolesławcu i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu), nagroda Oddziału PTTK w Bolesławcu

1970 „XXV – lecie powrotu Bolesławca do macierzy”, I nagroda

1971 „Ziemia Bolesławiecka”, III nagroda

1975 „My Dolnoślązacy”, Dzierżoniów

„Zabytki Ziemi Bolesławieckiej”, PTTK Bolesławiec, III miejsce

1976 „Najlepsze zdjęcie miesiąca” (organizator – Bolesławiecki Ośrodek Kultury)

1977 VII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Fotograficznej, Lubin’77, nagroda

1978 I Wojewódzki Przegląd Fotografii Amatorskiej, Wojewódzki Dom Kultury, Jelenia Góra, wyróżnienie w temacie: „Dziecko”

1979 „Górniczy Trud Socjalistycznej Ojczyźnie”, Lubin, I miejsce

1981 Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „My Dolnoślązacy”, Dzierżoniów

„Zabytki Ziemi Bolesławieckiej”, wyróżnienie

1983 „Zabytki Ziemi Bolesławieckiej”, wyróżnienie

DYPLOMY I ODZNACZENIA

1974 Dyplom Przodującego Działacza Ruchu Spółdzielczego w dziedzinie fotografii

1976 Nagroda dla wyróżniającego się członka Pracowni Fotograficznej SM „Bolesławianka” przyznana przez Zarząd Spółdzielni

1982 Dyplom uznania z okazji jubileuszu 10-lecia Klubu Fotograficznego SM „Bolesławianka”

1983 Dyplom „Zasłużony dla miasta Bolesławca za działalność fotograficzną”

1986 Brązowa Odznaka Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce

Bolesławiec, ul. A. Asnyka, stare i nowe budownictwo, ok. 1974 r.

Bolesławiec, ul. A. Asnyka, stare i nowe budownictwo, ok. 1974 r.

Bolesławiec, ul. A. Asnyka, 1970 r.

Bolesławiec, ul. A. Asnyka, 1970 r.

Bolesławiec, ul. A. Asnyka, stare i nowe budownictwo, koniec lat 60..

Bolesławiec, ul. A. Asnyka, stare i nowe budownictwo, koniec lat 60.

Bolesławiec, ul. A. Asnyka

Bolesławiec, ul. A. Asnyka

Bolesławiec, ul. Kościelna

Bolesławiec, ul. Kościelna

Bolesławiec, stare budownictwo przy ul. Sierpnia '80, 1968 r.

Bolesławiec, stare budownictwo przy ul. Sierpnia '80, 1968 r.

Bolesławiec, ul. A. Asnyka, 1968 r.

Bolesławiec, ul. A. Asnyka, 1968 r.

Bolesławiec, ul. Bielska, ok. 1974 r.

Bolesławiec, ul. Bielska, ok. 1974 r.

Bolesławiec, widok na ul. Sierpnia '80, 1970 r.

Bolesławiec, widok na ul. Sierpnia '80, 1970 r.

Bolesławiec, ul. A. Asnyka, l. 1968-1970

Bolesławiec, ul. A. Asnyka, l. 1968-1970

Bolesławiec, nieistniejący budynek przy ul. Kubika, ok. 1969-70 r.

Bolesławiec, nieistniejący budynek przy ul. Kubika, ok. 1969-70 r.

Bolesławiec, kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja

Bolesławiec, kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja

Bolesławiec, księgarnia w Rynku

Bolesławiec, księgarnia w Rynku

Bolesławiec, Rynek, Turniej Miast Bolesławiec-Złotoryja, VII 1969 r.

Bolesławiec, Rynek, Turniej Miast Bolesławiec-Złotoryja, VII 1969 r.

Bolesławiec, stadion sportowy, 1974 r.

Bolesławiec, stadion sportowy, 1974 r.

Bolesławiec, fragment murów obronnych pomiędzy ul. A. Mickiewicza i Sierpnia '80

Bolesławiec, fragment murów obronnych pomiędzy ul. A. Mickiewicza i Sierpnia '80

Bolesławiec, fragment nieistniejącego budynku przy ul. Łukasiewicza, 1980 r.

Bolesławiec, fragment nieistniejącego budynku przy ul. Łukasiewicza, 1980 r.

Bolesławiec, Rynek, Turniej miast Bolesławiec-Złotoryja, VII 1969 r.

Bolesławiec, Rynek, Turniej miast Bolesławiec-Złotoryja, VII 1969 r.

Bolesławiec, fontanna przy murach obronnych

Bolesławiec, fontanna przy murach obronnych

Bolesławiec, budynek przy ul. I. Łukasiewicza, 1980 r.

Bolesławiec, budynek przy ul. I. Łukasiewicza, 1980 r.

Bolesławiec, budowa siedziby PZPR, 1980 r.

Bolesławiec, budowa siedziby PZPR, 1980 r.

Bolesławiec, budowa bloków SM 'Bolesławianka'

Bolesławiec, budowa bloków SM 'Bolesławianka'

Bolesławiec, baseny nad Bobrem, 1980 r.

Bolesławiec, baseny nad Bobrem, 1980 r.

Bolesławiec, Brama Prachowskiego

Bolesławiec, Brama Prachowskiego

Bolesławiec, budowa budynku przy ul. I. Łukasiewicza, ok. 1972 r.

Bolesławiec, budowa budynku przy ul. I. Łukasiewicza, ok. 1972 r.

`Moje Miasto`, promenada przy ul. Kościelnej, Bolesławiec

`Moje Miasto`, promenada przy ul. Kościelnej, Bolesławiec

'Zmierzch' (widok z ul. Asnyka na Starówkę)

'Zmierzch' (widok z ul. Asnyka na Starówkę)

Bolesławiec, ul. A. Asnyka, stare i nowe budownictwo, ok. 1974 r. Bolesławiec, ul. A. Asnyka, 1970 r. Bolesławiec, ul. A. Asnyka, stare i nowe budownictwo, koniec lat 60.. Bolesławiec, ul. A. Asnyka Bolesławiec, ul. Kościelna Bolesławiec, stare budownictwo przy ul. Sierpnia '80, 1968 r. Bolesławiec, ul. A. Asnyka, 1968 r. Bolesławiec, ul. Bielska, ok. 1974 r. Bolesławiec, widok na ul. Sierpnia '80, 1970 r. Bolesławiec, ul. A. Asnyka, l. 1968-1970 Bolesławiec, nieistniejący budynek przy ul. Kubika, ok. 1969-70 r. Bolesławiec, kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja Bolesławiec, księgarnia w Rynku Bolesławiec, Rynek, Turniej Miast Bolesławiec-Złotoryja, VII 1969 r. Bolesławiec, stadion sportowy, 1974 r. Bolesławiec, fragment murów obronnych pomiędzy ul. A. Mickiewicza i Sierpnia '80 Bolesławiec, fragment nieistniejącego budynku przy ul. Łukasiewicza, 1980 r. Bolesławiec, Rynek, Turniej miast Bolesławiec-Złotoryja, VII 1969 r. Bolesławiec, fontanna przy murach obronnych Bolesławiec, budynek przy ul. I. Łukasiewicza, 1980 r. Bolesławiec, budowa siedziby PZPR, 1980 r. Bolesławiec, budowa bloków SM 'Bolesławianka' Bolesławiec, baseny nad Bobrem, 1980 r. Bolesławiec, Brama Prachowskiego Bolesławiec, budowa budynku przy ul. I. Łukasiewicza, ok. 1972 r. `Moje Miasto`, promenada przy ul. Kościelnej, Bolesławiec 'Zmierzch' (widok z ul. Asnyka na Starówkę)

Zdjęcia Edwarda Opały zostały wykorzystane między innymi w następujących publikacjach: 

  • Bolesławiec – ruch fotograficzny 1945-2011, red. A. Bober-Tubaj, A. Kozioł, A. Puk, Bolesławiec 2011
  • Kasprzycki L., Telewizyjny Turniej Miast Bolesławiec – Złotoryja w 1969 r., „Rocznik Bolesławiecki 2015”
  • Hetel P., 55 lat minęło. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” 1965–2020, Bolesławiec 2020

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content