logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Stanisław Kondratowicz

Stanisław Kondratowicz – fotograf i filmoznawca

Bolesławieckie środowisko fotograficzne

Początki

Stanisław Kondratowicz urodził się w styczniu 1947 r. Był pracownikiem Spółdzielni Mleczarskiej w Bolesławcu, jednak w pamięci społeczności lokalnej zapisał się głównie jako wieloletni instruktor fotografii.

Fotografią zajmował się amatorsko od lat 70. W 1972 r. wstąpił do sekcji fotograficznej działającej przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”. Już dwa lata później kierował jej pracownią jako instruktor. Wielokrotnie brał udział w rozmaitych wystawach i konkursach, także ogólnopolskich, zdobywając wyróżnienia.

Działalność klubowa

W 1976 r. zarząd spółdzielni przyznał mu nagrodę dla wyróżniającego się członka SF SM „Bolesławianka”. W następnym roku, na VII Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Fotograficznej Lubin‘77 Kondratowicz przyczynił się do zdobycia przez sekcję II nagrody w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia pracowni fotograficznej.

W grudniu 1978 r. był jednym z trzech bolesławian (obok Janusza Moniatowicza i Romana Hryciowa), którzy uczestniczyli w Ogólnopolskim Przeglądzie Klubów Fotograficznych Spółdzielczości Mieszkaniowej we Wrocławiu. W tym samym roku wstąpił do Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. Był także zaangażowany w powstanie Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego, które oficjalnie powołano do życia w kwietniu 1981 r.

Dorobek artystyczny

Ulubionym tematem jego prac fotograficznych było dziecko. Słynął również z zainteresowania i szerokiej wiedzy z dziedziny filmu.

Stanisław Kondratowicz zmarł w 2009 r. we Wrocławiu.

UDdział w wystawach i przeglądach (wybór)

1976 II Wystawa Fotografii Artystycznej “My Dolnoślązacy”, Dzierżoniów

1977 VII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Fotograficznej, Lubin

1978 Ogólnopolski Przegląd Klubów Fotograficznych Spółdzielczości Mieszkaniowej, Wrocław

1979 II Przegląd Fotografii Amatorskiej Środowiska Bolesławieckiego, BOK Bolesławiec

“Dziecko – jego radości i smutki”, wystawa pokonkursowa, BOK Bolesławiec

1980 “Bolesławiec wczoraj i dziś”, BOK Bolesławiec

Środowiskowy Przegląd Plastyki i Fotografii Nieprofesjonalnej, BOK Bolesławiec

2011 “Bolesławiecki ruch fotograficzny po 1945 roku”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content