logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Wojciech Jadach

Bolesławieckie środowisko artystyczne – Wojciech Jadach (1961-2009)

Wojciech Jadach urodził się w 1961 r. w Bolesławcu. Edukację artystyczną rozpoczął na zajęciach prowadzonych przez Stanisławę Wojdę-Pytlińskiej. W latach 80. podjął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta) we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa, Rzeźby i Grafiki, na kierunku malarstwo. W 1992 r. uzyskał dyplom w pracowniach prof. Wandy Gołkowskiej, prof. Nicole Kasków i prof. Andrzeja Basaja.

Zajmował się malarstwem, rzeźbą i rysunkiem. Zawodowo był związany z Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury i Spółdzielnią Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna” w Bolesławcu. Zmarł w 2009 r.

Prace artysty znajdują się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Delegatura w Bolesławcu, Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki oraz w prywatnych zbiorach w Polsce, Kanadzie i Niemczech.

Post z cyklu „Bolesławieckie środowisko artystyczne” został przygotowany w ramach projektu „Bolesławiec – 30 lat samorządu” realizowanego przez Muzeum Ceramiki i Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki

WYSTAWY

1993 “Grafika-malarstwo”, Galeria BOK, Bolesławiec

2009 “Artyści Ziemi Bolesławieckiej”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

2019 “Artyści Ziemi Bolesławieckiej. Przyjaciele dla nowego Muzeum”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

2020 “Artyści Ziemi Bolesławieckiej”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content