logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Dolnośląski Klucz Sukcesu

Muzeum Ceramiki nagrodzone Dolnośląskim Kluczem Sukcesu

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Muzeum Ceramiki znalazło się w gronie laureatów XXIV edycji Dolnośląskiego Klucza Sukcesu – nagrody przyznawanej corocznie przez Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska od 1997 r.

Dolnośląski Klucz Sukcesu jest najstarszym w III Rzeczpospolitej wyróżnieniem regionalnym, promującym wybitnych dolnoślązaków oraz dolnośląskie instytucje, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa wspierające lokalne społeczności.

Kapituła nagrody w składzie:

 • przewodniczący dr Bogdan Cybulski
 • wiceprzewodnicząca dr Ewa Mańkowska – b. wicemarszałek województwa dolnośląskiego, członek Stowarzyszenia na rzecz Promocji Dolnego Śląska
 • Sławomir Najnigier – prezes Stowarzyszenia na rzecz Promocji Dolnego Śląska
 • dr hab. Jan Waszkiewicz – profesor Politechniki Wrocławskiej, b. marszałek województwa dolnośląskiego
 • Henryk Gołębiewski – b. marszałek województwa dolnośląskiego
 • Kazimierz Janik – samorządowiec, Euroregion Nysa
 • prof. dr hab. Leon Kieres – sędzia Trybunału Konstytucyjnego
 • Czesław Kręcichwost – samorządowiec, prezes Euroregionu Glacensis
 • Józef Król – członek Stowarzyszenia na rzecz Promocji Dolnego Śląska
 • Jerzy Łaskawiec – członek Stowarzyszenia na rzecz Promocji Dolnego Śląska
 • dr hab. Andrzej Łoś – b. marszałek województwa dolnośląskiego
 • Cezary Przybylski – marszałek województwa dolnośląskiego
 • Piotr Roman – prezydent miasta Bolesławiec
 • dr Stefan Sterc – prezes SJOS Spółka z o.o.
 • dr hab. inż. Herbert Wirth – b. prezes KGHM Polska Miedź SA
 • dr n. med. Paweł Wróblewski – b. marszałek województwa dolnośląskiego

doceniła Muzeum Ceramiki za realizację licznych przedsięwzięć badawczych, wystawienniczych, edukacyjnych, wydawniczych i promocyjnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym mających na celu popularyzację dorobku kulturowego regionu, w tym wiedzy o ceramice bolesławieckiej, oraz stymulowanie turystyki kulturowej.

Dziękujemy wszystkim naszym Partnerom i Przyjaciołom za współpracę i wsparcie, bez których trudno o jakiekolwiek sukcesy.

Skip to content