logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Wnętrze dawnego zakładu Spółdzielni "Ceramika Artystyczna" przy ul. Polnej

Bolesławiecka ceramika w historii Cepelii

Logo Fundacji Ceramiki Polskiej XX w.

7 października 2020 r. w Muzeum Ceramiki gościł Witold Mierzejewski – prezes Fundacji Ceramiki Polskiej XX wieku, która od 2014 r. zajmuje się promocją, popularyzacją i ochroną ceramiki powstałej w naszym kraju w minionym stuleciu. W spektrum zainteresowań fundacji znajduje się również kamionka bolesławiecka. Spotkanie było poświęcone strategii wspólnych działań zmierzających do opracowania materiałów dotyczących lokalnej działalności Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego, w której strukturach działała dzisiejsza „Ceramika Artystyczna” Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego.

W archiwach Fundacji Cepelia – Polska Sztuka i Rękodzieło zachowały się dokumenty, zdjęcia i ulotki dokumentujące ponad czterdziestoletni okres działalności bolesławieckiej wytwórni.
W celach badawczych do zbiorów bolesławieckiego muzeum trafiły zdigitalizowane zdjęcia z linii produkcyjnej, katalogi Cepelii, materiały dotyczące Rudolfa Krzywca (wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, od 1950 r. nadzorującego współpracę Zakładu Naukowo-Badawczego Ceramiki i Wydziału Ceramiki tejże uczelni z bolesławiecką spółdzielnią) oraz zdjęcia naczyń powstałych w „Ceramice Artystycznej” w okresie 1950–1990. Udostępnione materiały stanowią niezwykle cenny materiał historyczny, który zostanie wykorzystany w badaniach naukowych prowadzonych przez bolesławieckie muzeum we współpracy z „Ceramiką Artystyczną” Spółdzielnią Rękodzieła Artystycznego.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content