logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Wnętrze dawnego zakładu Spółdzielni "Ceramika Artystyczna" przy ul. Polnej

Bolesławiecka ceramika w historii Cepelii

Logo Fundacji Ceramiki Polskiej XX w.

7 października 2020 r. w Muzeum Ceramiki gościł Witold Mierzejewski – prezes Fundacji Ceramiki Polskiej XX wieku, która od 2014 r. zajmuje się promocją, popularyzacją i ochroną ceramiki powstałej w naszym kraju w minionym stuleciu. W spektrum zainteresowań fundacji znajduje się również kamionka bolesławiecka. Spotkanie było poświęcone strategii wspólnych działań zmierzających do opracowania materiałów dotyczących lokalnej działalności Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego, w której strukturach działała dzisiejsza „Ceramika Artystyczna” Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego.

W archiwach Fundacji Cepelia – Polska Sztuka i Rękodzieło zachowały się dokumenty, zdjęcia i ulotki dokumentujące ponad czterdziestoletni okres działalności bolesławieckiej wytwórni.
W celach badawczych do zbiorów bolesławieckiego muzeum trafiły zdigitalizowane zdjęcia z linii produkcyjnej, katalogi Cepelii, materiały dotyczące Rudolfa Krzywca (wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, od 1950 r. nadzorującego współpracę Zakładu Naukowo-Badawczego Ceramiki i Wydziału Ceramiki tejże uczelni z bolesławiecką spółdzielnią) oraz zdjęcia naczyń powstałych w „Ceramice Artystycznej” w okresie 1950–1990. Udostępnione materiały stanowią niezwykle cenny materiał historyczny, który zostanie wykorzystany w badaniach naukowych prowadzonych przez bolesławieckie muzeum we współpracy z „Ceramiką Artystyczną” Spółdzielnią Rękodzieła Artystycznego.

Skip to content