logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Menu

Z bolesławieckiej gliny

Prezentacja współczesnych zakładów ceramicznych działających na terenie Ziemi Bolesławieckiej

W ramach tegorocznego Bolesławieckiego Święta Ceramiki zapraszamy na wystawę „Z bolesławieckiej gliny – prezentacja współczesnych zakładów ceramicznych działających na terenie Ziemi Bolesławieckiej”.

Wernisaż

21 sierpnia 2021, godz. 18.00

Dział Historii Miasta (ul. Kutuzowa 14)

W ramach tegorocznego Bolesławieckiego Święta Ceramiki zapraszamy na wystawę „Z bolesławieckiej gliny – prezentacja współczesnych zakładów ceramicznych działających na terenie Ziemi Bolesławieckiej”.

Wystawa kontynuuje ideę cyklicznego przekrojowego przedstawiania osiągnięć miejscowego rzemiosła ceramicznego, zapoczątkowaną przez Muzeum Ceramiki ekspozycją zorganizowaną w sierpniu 2016 r., która w kolejnych latach prezentowana była na terenie Włoch: w Vietri-sul-Mare, Rzymie, Ankonie i Faenzie.

Tegoroczna wystawa powstała we współpracy z Gminą Miejską Bolesławiec i Stowarzyszeniem Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Jednym z elementów projektu, realizowanego wspólnie z norweskim Telemark Museum i Europejskim Szlakiem Ceramiki, jest odnowienie zabytkowego pałacu Pücklera przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu i jego adaptacja na nową siedzibę Muzeum Ceramiki.

Skip to content