logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Rocznik Bolesławiecki 2019 już w sprzedaży

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zaprasza do zapoznania się z prezentacją „Rocznika Bolesławieckiego 2019”, zawierającą krótki przegląd artykułów wraz z wykazem autorów.

„Rocznik Bolesławiecki 2019” liczy 208 stron i został podzielony na 8 bloków tematycznych. Zawiera 34 artykuły, w tym opracowania lokalnych zagadnień historycznych, relacje ze znaczących dla społeczności lokalnej wydarzeń, wspomnienia bolesławian, opisy twórczości i pasji mieszkańców miasta oraz recenzje i omówienia wydanych w ubiegłym roku publikacji. Ważną część periodyku stanowi również obszerna kronika lokalnych wydarzeń, które miały miejsce w ciągu roku.

W dziale Badania nad historią Bolesławca zamieszczono artykuł Jana Żuralskiego o 6. Drezdeńskim Pułku Czołgów w Bolesławcu (1948–1949). W Artykułach i materiałach o tematyce lokalnej znalazło się 10 artykułów autorstwa Jana Paździory, Lesława Kasprzyckiego, Danuty Maślickiej, Aliny i Dariusza Ratajów oraz Marii Czyżowicz, Romana Bodaka i Zdzisława Mireckiego, Barbary Smoleńskiej, Zygmunta Brusiły, Henryka Dumina, Ewy Ołenicz-Bernackiej i Eugenii Aliny Wolskiej. Interesującą część „Rocznika Bolesławieckiego 2019” stanowi dział Komunikaty obejmujący 6 tekstów autorstwa Beaty Domereckiej, Andrzeja Żurka, Zygmunta Brusiły (dwa artykuły), Kamilli Dudek oraz Zbigniewa Skopa. W dziale Wspomnienia bolesławian można z kolei przeczytać 7 artykułów napisanych przez Ewę Ołenicz-Bernacką, Annę Stawiarską, Lesława Kasprzyckiego (dwa artykuły), Mariana Kosteckiego, Janinę Korol i Zuzannę Mróz. Pasje bolesławian opisali Bernard Lewandowski, Edmund Maliński, Szczepan Chmielowiec i Przemysław Kania. Dział In memoriam opracowali Edmund Maliński i Lesław Kasprzycki. Przedostatni dział stanowi kilkudziesięciostronicowa Kronika bolesławiecka przygotowana przez Edmunda Malińskiego i Magdalenę Zientarę, dokumentująca najważniejsze wydarzenia 2019 r., ilustrowana zdjęciami z jubileuszowego 25. Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Na końcu czytelnicy znajdą recenzje i omówienia publikacji napisanych przez bolesławian lub wydanych przez tutejsze instytucje. Są to: Jubileusz Bolesławieckich Stowarzyszeń Kresowych 1989–2019. 30 lat Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu oraz Związku Sybiraków Koło w Bolesławcu pod red. Barbary Smoleńskiej i Marii Niemczuk, Powiat bolesławiecki w latach 1945–1950 Adama Banieckiego oraz Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946–1947 Tadeusza Jurkowskiego, których zrecenzowania podjął się prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold. Publikację zamyka wykaz członków redakcji i współpracowników, którzy byli zaangażowani w przygotowanie i publikację „Rocznika Bolesławieckiego 2019”.

Rocznik w wersji papierowej można zakupić w promocyjnej cenie

30 zł

Zamówienia:

Muzeum Ceramiki – Dział Historii Miasta

ul. Kutuzowa 14

Rocznik Bolesławiecki 2019 (1)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (2)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (3)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (4)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (5)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (6)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (7)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (8)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (9)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (10)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (11)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (12)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (13)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (14)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (15)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (16)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (17)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (18)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (19)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (20)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (21)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (22)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (23)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (24)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (25)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (26)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (27)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (28)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (29)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (30)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (31)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (32)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (33)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (34)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (35)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (36)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (37)
Rocznik Bolesławiecki 2019 (1) Rocznik Bolesławiecki 2019 (2) Rocznik Bolesławiecki 2019 (3) Rocznik Bolesławiecki 2019 (4) Rocznik Bolesławiecki 2019 (5) Rocznik Bolesławiecki 2019 (6) Rocznik Bolesławiecki 2019 (7) Rocznik Bolesławiecki 2019 (8) Rocznik Bolesławiecki 2019 (9) Rocznik Bolesławiecki 2019 (10) Rocznik Bolesławiecki 2019 (11) Rocznik Bolesławiecki 2019 (12) Rocznik Bolesławiecki 2019 (13) Rocznik Bolesławiecki 2019 (14) Rocznik Bolesławiecki 2019 (15) Rocznik Bolesławiecki 2019 (16) Rocznik Bolesławiecki 2019 (17) Rocznik Bolesławiecki 2019 (18) Rocznik Bolesławiecki 2019 (19) Rocznik Bolesławiecki 2019 (20) Rocznik Bolesławiecki 2019 (21) Rocznik Bolesławiecki 2019 (22) Rocznik Bolesławiecki 2019 (23) Rocznik Bolesławiecki 2019 (24) Rocznik Bolesławiecki 2019 (25) Rocznik Bolesławiecki 2019 (26) Rocznik Bolesławiecki 2019 (27) Rocznik Bolesławiecki 2019 (28) Rocznik Bolesławiecki 2019 (29) Rocznik Bolesławiecki 2019 (30) Rocznik Bolesławiecki 2019 (31) Rocznik Bolesławiecki 2019 (32) Rocznik Bolesławiecki 2019 (33) Rocznik Bolesławiecki 2019 (34) Rocznik Bolesławiecki 2019 (35) Rocznik Bolesławiecki 2019 (36) Rocznik Bolesławiecki 2019 (37)
Skip to content