logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Współpraca muzeów na rzecz rozwoju edukacji muzealnej na pograniczu polsko-czeskim

Cel projektu

Rozwijanie edukacji muzealnej w regionie wspólnie z partnerem czeskim. Muzeum Ceramiki przez cały okres trwania projektu realizowało stałe cykle warsztatów zdobniczych: bożonarodzeniowych, karnawałowych, wielkanocnych oraz ceramicznych (towarzyszących Bolesławieckiemu Świętu Ceramiki). Wspólnie z partnerem czeskim zrealizowano pięć ekspozycji. W Muzeum Ceramiki zaprezentowano wystawy: „Malowane meble z regionu Karkonoszy” i „Sporty zimowe w Karkonoszach”. Na pierwszej można było obejrzeć tradycyjne drewniane meble z XVIII i XIX w., druga pozwalała poznać rozwój zimowych dyscyplin sportowych uprawianych na terenie Karkonoszy przed II wojną światową. Obydwie ekspozycje zostały przygotowane ze zbiorów Krkonošského muzeum ve Vrchlabí. We Vrchlabí zaprezentowano natomiast wystawę „Archeologia powiatu bolesławieckiego” pokazującą najciekawsze zabytki pozyskane podczas badań archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i wystawę fotograficzną „Nie tylko Karkonosze” przygotowaną wspólnie z bolesławieckim Stowarzyszeniem Fotograficznym „Camera”. Podsumowaniem cyklu wydarzeń była wystawa ikonograficzna prezentowana jednocześnie u obydwu partnerów. Znalazły się na niej dawne grafiki, fotografie i pocztówki pokazujące wygląd obu miast w przeszłości. Obaj partnerzy przygotowali też makiety swoich miast, które następnie wzbogaciły stałe ekspozycje historyczne. W projekcie przewidziano także środki na uatrakcyjnienie wystaw stałych obu działów bolesławieckiego muzeum. Na nowoczesnych sprzętach multimedialnych udostępniono zwiedzającym specjalnie wykonane filmy, prezentacje i gry przybliżające dzieje miasta i bolesławieckiej ceramiki. Powstała również nowa strona internetowa Muzeum Ceramiki, która posiada wersję na urządzenia mobilne

Informacje o projekcie

W ramach programu: Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020
Wartość projektu (PLN): 800.000
Wkład własny (PLN): 120.000
Termin realizacji: 2017-2019
Partnerzy: Správa Krkonošského národního parku we Vrchlabi, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Projektowe aktualności

Skip to content