logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Dzieje bolesławieckiego Szpitala dla Obłąkanych Prowincji Śląskiej

Jedną z największych inwestycji XIX wieku w Bolesławcu była budowa Szpitala dla Obłąkanych Prowincji Śląskiej (dziś Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych). Kompleks szpitalny w owym czasie stanowił wzór nowoczesnych rozwiązań technicznych, wykorzystujących europejskie osiągnięcia w dziedzinie szpitalnictwa i wyprzedzał znacznie większość tego typu rozwiązań na Śląsku. W pełni realizował wymagania stawiane obiektom szpitalnym, w tym również dotyczące lokalizacji poza centrum, na terenie wolnym od zabudowy. Piękne założenie parkowe i ogrodowe towarzyszące zabudowie przyczyniały się do stworzenia pacjentom komfortu psychicznego i fizycznego. Budynki szpitala w stylu neogotyckim zaprojektował wykształcony w berlińskiej Akademii Budowlanej Richard Schiller, który w 1857 roku przybył do Bolesławca. Prace nad projektem trwały do wiosny 1858 roku i jeszcze w tym samym roku został on zatwierdzony przez Komisję Budowlaną Prowincji Śląskiej. Prace przygotowawcze rozpoczęto już wcześniej. W 1857 roku wykupiono tereny pod przyszłą inwestycję, wytyczono plac budowy, w lecie doprowadzono wodę ze źródła z pobliskiego folwarku „Próg” i wykopano studnię. W 1858 roku ruszyły prace budowlane, rozpoczęto wznoszenie głównych budynków szpitalnych dla kobiet i dla mężczyzn (oba budynki wzniesiono od strony Al. Piastów). W roku 1860 powstały budynki dla epileptyków, pawilony szpitalne dla lżej chorych kobiet i mężczyzn (położone bliżej Al. Tysiąclecia) i budynki gospodarcze. Na terenie kompleksu o powierzchni ok. 32 ha utworzono też interesujące założenie parkowe. Koszt budowy i wyposażenia wyniósł niebagatelną kwotę 328 602 talarów (pomijając koszt zakupu gruntu). Prace zakończono w 1863 roku. W kolejnych latach kompleks był kilkakrotnie modernizowany. W roku 1887 władze szpitala zakupiły od Etienne’a Doussina folwark „Próg” (przy ul. Kosiby nr 37), z przeznaczeniem na mieszkania dla osób lżej chorych, które mogły zajmować się pracami rolnymi. W 1906 roku wykopano nową studnię, wykonano system centralnego ogrzewania i polepszono warunki mieszkalne dla pracowników. Trzy lata później Sejm Prowincji Śląskiej podjął decyzję o dalszej rozbudowie. W latach 1909-1913 dokonano znacznego powiększenia całego kompleksu: wybudowano nowe budynki szpitalne i domy mieszkalne dla urzędników, powstały też budynki gospodarcze, dwie oranżerie, kostnica z prosektorium oraz kościół. Liczba pacjentów wzrosła prawie trzykrotnie z 400 do 1150. Dodatkowo wokół budynków zrealizowano imponujące założenie ogrodowe i parkowe, z włączeniem do całości kompleksu położonych w pobliżu terenów leśnych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co o szpitalu pisał prof. dr hab. Andrzej Zawada w książce „Drugi Bresław”, kliknij tutaj: link MBP Centrum Wiedzy

Post z cyklu „Bolesławieckie ciekawostki” został przygotowany we współpracy Muzeum Ceramiki i Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content