logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Doroczna wystawa SF „Camera”

Tradycją lat ubiegłych członkowie bolesławieckiego Stowarzyszenia Fotograficznego „Camera” we współpracy z bolesławieckimi muzealnikami po raz trzynasty zaprosili do niezwykłego świata fotografii. Plenerową ekspozycję, zlokalizowaną w rynku, uroczyście otwarto 7.12.2023 r.

Wystawa stanowi tradycyjne podsumowanie kolejnego roku spotkań, dyskusji i plenerów 27 miłośników fotografii. Swoje prace na ekspozycji zaprezentowali: Dagmara Brzezicka, Paweł Brzezicki, Jarosław Cembrowicz, Iwona Champlewska, Magda Gałkiewicz, Krzysztof Jędrzejczyk, Agnieszka Karczmarz, Paweł Kijewski, Sergii Koruna, Piotr Koza, Krzysztof Łukasiewicz, Katarzyna Matoryn, Grzegorz Matoryn, Natalia Myszewska, Marzena Ostrowska, Jerzy Paluszczyszyn, Robert Pomichter, Urszula Popielarz, Magdalena Przydryga, Mariusz Ryż, Piotr Sadowski, Grzegorz Sidorowicz, Łukasz Szuchalski, Karolina Szurgot, Kalina Śliwińska, Janusz Wilk oraz Bartosz Witaszczyk.

Ekspozycja stanowi autorski wybór prac, prezentujący różne style i techniki fotograficzne, wśród których prym wiedzie fotografia czarno-biała. Podjęte tematy odzwierciedlają pasje, talenty, wrażliwość i pomysłowość fotografów. Znajdziemy wśród nich zatrzymane w kadrze ulotne chwile dnia codziennego, majestatyczne pejzaże, abstrakcyjne kompozycje architektoniczne, intrygujące detale czy pełne emocji portrety.


Doroczne spotkanie zgromadziło autorów prezentowanych na wystawie zdjęć oraz sympatyków fotografii artystycznej. Było ono forum wymiany doświadczeń, prezentacji dokonań poszczególnych członków stowarzyszenia, podsumowania ostatnich plenerów fotograficznych oraz planowania działań na kolejny rok.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content