logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Bronisław Romanowski

Bolesławieckie środowisko artystyczne – Bronisław Romanowski (1909-1987)

Bronisław Romanowski urodził się w Utoropach k. Stanisławowa (obecnie Ukraina, obwód iwanofrankiwski). W czasie II wojny światowej walczył w szeregach 1 Armii Wojska Polskiego. W 1970 r. został odznaczony medalem “Za udział w walkach o Berlin”. Po wojnie osiedlił się w Bolesławcu. W 1950 r. znalazł się w zespole, którego zadaniem było uruchomienie zakładu ceramicznego Julius Paul und Sohn przy ul. Polnej, przejętego przez Centralę Przemysłu Ludowego i Artystycznego, od 1954 r. działającego jako Spółdzielnia Pracy Przemysłu Ludowego i Artystycznego, a od 1963 r. do dzisiaj – jako “Ceramika Artystyczna” Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego. Nie licząc przerwy w latach 1954-1958, z zakładem był związany do czasu przejścia na emeryturę w 1974 r. Pracował jako projektant i modelarz, zajmował się także szkoleniem nowych pracowników. W historii bolesławieckiej ceramiki zapisał się jako twórca unikatowych figurek ludzi, zwierząt i diabłów, a także scenek rodzajowych, reprezentujących typową sztukę ludową. Część z nich pod koniec lat 60. została wprowadzona do produkcji seryjnej i cieszyła się dużą popularnością wśród nabywców.

Umiejętność pracy w glinie i zamiłowanie do tego tworzywa B. Romanowski wyniósł z domu rodzinnego, gdzie istniały silne tradycje garncarskie. Jego babka i matka zajmowały się wytwarzaniem naczyń wykorzystywanych w gospodarstwie domowym. Chcąc poszerzyć swoją wiedzę, B. Romanowski odwiedzał także okolicznych garncarzy. Często pokonywał pieszo nawet 20 km, by nauczyć się czegoś nowego. Ta pasja nigdy w nim nie wygasła. Nawet po przejściu na emeryturę wielokrotnie odwiedzał swój zakład i dalej tworzył charakterystyczne figurki. W ten sposób powstała kolekcja, której część jest prezentowana na wystawie stałej w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Muzeum Etnograficznego – Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego poświęconego Bronisławowi Romanowskiemu, przygotowanego przez Telewizję Bolesławiec.

Post z cyklu „Bolesławieckie środowisko artystyczne” został przygotowany w ramach projektu „Bolesławiec – 30 lat samorządu” realizowanego przez Muzeum Ceramiki i Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content