logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Anna Stawiarska

Bolesławieckie środowisko artystyczne – Anna Stawiarska

Mam taką przypadłość, że rozmawiam z gliną. Mówię jej tylko komplementy. Gładzę ją i poklepuję przyjacielsko. Chwalę za wdzięk i szlachetność. Lubimy się.
Anna Stawiarska
Katalog wystawy “Ceramika”, Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów 2013

Post z cyklu „Bolesławieckie środowisko artystyczne” został przygotowany w ramach projektu „Bolesławiec – 30 lat samorządu” realizowanego przez Muzeum Ceramiki i Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki

Anna Stawiarska urodziła się w Gliwicach, w Bolesławcu pojawiła się, mając dwanaście lat. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu, gdzie w 1980 r. uzyskała dyplom z zakresu projektowania ceramiki w pracowniach prof. Ireny Lipskiej-Zworskiej i prof. Rufina Kominka. W 1993 r. otrzymała kwalifikacje I stopnia w dziedzinie sztuki plastyczne w zakresie dyscypliny artystycznej mała forma rzeźbiarska. Zajmuje się rysunkiem, ale przede wszystkim jest ceramikiem. Wykonuje reliefy o charakterze pejzażowym oraz kameralne formy przestrzenne nawiązujące fakturą, kształtem i kolorystyką do obiektów naturalnych, takich jak skały, minerały i skamieniałe rośliny. Nie kuszą jej ekstrawaganckie i skomplikowane kompozycje, ponieważ uważa, że są sprzeczne z naturą tworzywa. Artystka opanowała do perfekcji łączenie mas ceramicznych o różnych właściwościach plastycznych i kolorach. Wypalanie tak złożonych mieszanek wymaga doskonałego opanowania technologii opartego na licznych próbach i eksperymentach. Jednak efekt końcowy zawsze jest w pewnym stopniu dziełem przypadku – i na tym polega magia ceramiki.

Ogromną część życia Anna Stawiarska poświęciła działalności dydaktycznej i terapii osób niepełnosprawnych przez sztukę. W 1987 r. rozpoczęła pracę w Instytucie Sztuk Pięknych Akademii im. J. Długosza (obecnie Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy) w Częstochowie, gdzie zorganizowała pracownię rzeźby w technice ceramicznej i opracowała na jej potrzeby program nauczania. W 1993 r. uczestniczyła w tworzeniu oddziału przysposabiającego do zawodu ceramik– zdobnik przy szkole podstawowej dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Katowicach i przez blisko 10 lat prowadziła tam autorską pracownię ceramiki. W latach 2003-2013 była wykładowcą kursów “Sztuka i wiedza o kulturze w zreformowanej szkole” oraz “Terapia pedagogiczna z arteterapią” na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej (obecnie Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna) w Łodzi. W okresie 2007-2016 pracowała także jako adiunkt na kierunku grafika w Śląskiej Wyższej Szkole Informatyczno- Medycznej w Chorzowie. Równolegle prowadziła lekcje rzeźby w Liceum Plastycznym w Tarnowskich Górach. Dodatkowo zajmowała się organizacją i opracowaniem projektów terapeutycznych organizowanych przez Wydział Pedagogiki i Psychologii (Zakład Arteterapii) Uniwersytetu Śląskiego i Bibliotekę Śląską w Katowicach.

Ponadto prowadzi oparte na autorskim programie zajęcia z arteterapii oraz wychowania plastycznego w placówkach pozaszkolnych. W latach 1992-1998 była nauczycielem w Pałacu Młodzieży w Katowicach, a od 1996 do 2003 r. pracowała jako instruktor w Pracowni Szkoleniowo-Rehabilitacyjnej “Unikat” w Katowicach.

Anna Stawiarska chętnie angażuje się także w działalność społeczną. W 1994 r. znalazła się wśród założycieli Stowarzyszenia Wspomagania Twórczości i Rozwoju Osób Niepełnosprawnych “Unikat” i do 2000 r. pełniła w nim funkcję prezesa. Była także założycielem i długoletnim wiceprezesem Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków. Od 2000 r. pełni funkcję sekretarza Rady Społecznej Miejskiej Galerii Sztuki „MM” w Chorzowie. Jest także założycielem i prezesem powstałego w 2011 r. Stowarzyszenia Wspomagania Twórczości i Rozwoju AKME. W latach 2016-2019 prowadziła pracownię ceramiki w ramach Chorzowskiej Akademii Seniora. Od 2015 r. prowadzi pracownię ceramiki w Miejskim Domu Kultury „Batory” w Chorzowie.

W 2007 r. otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie kultura, a w 2010 r. została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

WYSTAWY INDYWIDUALNE

1985 Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

Galeria “Jatki”, Wrocław

Galeria “Plus”, Chorzów

1988 Salon BWA, Bytom

Galeria “Plus”, Chorzów

Galeria i Scena Anny Kareńskiej, Poznań

1990 Biuro Wystaw Artystycznych, Częstochowa

Galeria “Plus”, Chorzów

Galeria “Vitro Art”, Świdnica

Galeria “Art Deco”, Katowice

1991 “W rajskim ogrodzie”, Otwarta Galeria Ceramiki, Wrocław

1992 “O kamieniu”, Salon BWA, Częstochowa

1993 “Małe rzecz niepotrzebne”, Galeria “Inny Śląsk”, Tarnowskie Góry

1995 “O kamieniu c.d.”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

1997 “Faktura, struktura , barwa”, Galeria 9, Praga (Czechy)

2000 “W rajskim ogrodzie c.d.”, Salon BWA, Częstochowa; Miejska Galeria Sztuki “MM”, Chorzów

2001 “W rajskim ogrodzie c.d.”, Salon BWA, Zamek Książ, Wałbrzych

2002 ”Małe rzeczy niepotrzebne c.d.”, Galeria “Fryna”, Ruda Śląska

2005 “Miejsca”, Galeria “Stalowe Anioły”, Bytom

„Ziarno”, jubileusz 25-lecia pracy twórczej, Miejska Galeria Sztuki “MM”, Chorzów

2008 “Przeciwstawienie doskonałe”, Miejska Galeria Sztuki “MM”, Chorzów

2009 “Wokół struktury”, Galeria Pałac Vauxhall, Krzeszowice

“Portret Potrójny”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

2010 Wystawa rzeźby ceramicznej, Galeria “Unikat”, Chorzów

2012 “Równoległość Struktur”, Dom Narodowy, Cieszyn

2013 “30 i 3 po 3”, jubileusz 30-lecia pracy twórczej, Miejska Galeria Sztuki “MM”, Chorzów

WYBRANE WYSTAWY ZBIOROWE

1983, 1985, 1987, 1989 Biennale Ceramiki Polskiej, Zamek Książ, Wałbrzych

1983-1994 Wystawy poplenerowe Ogólnopolskiego Pleneru Ceramiczno- Rzeźbiarskiego w Bolesławcu, Galeria BOK, Bolesławiec; Salon BWA, Jelenia Góra; Salon BWA, Wrocław

1991 ”Miejsce – kolekcja chwil”, Salon BWA, Częstochowa

“Jurajska Jesień”, Salon BWA, Częstochowa

1992 V Ogólnopolskie Triennale Rzeźby Religijnej, Galeria “Propozycje”, Kraków

1995 VI Krakowskie Triennale Rzeźby Religijnej, Towarzystwo Zachęta, Kraków

Wystawa poplenerowa Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego w Bolesławcu, Salon BWA ,Jelenia Góra; Ossolineum, Wrocław; Galeria “Gra”, Warszawa

1997 ”Decentrisme. Dialoque avec invisible”, Instytut Polski, Paryż

“A l’aube du siècle nouveau“, Paryż

II Triennale Portretu, Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom

1998-2019 Jesienna Wystawa Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków, Muzeum w Chorzowie; Miejska Galeria Sztuki “MM”, Chorzów

III Jesienny Salon Plastyki, Salon BWA, Ostrowiec Świętokrzyski

1999 ”Postawy. Płasko i przestrzennie w metalu i kamieniu”, Galerie 9, Praga (Czechy), Miejska Galeria Sztuki, Wrocław; Galeria “Gaude Mater”, Częstochowa

2000 “Wspólnota 2000. Przekroczyć próg nadziei”, Miejska Galeria Sztuki “MM”, Chorzów; Muzeum Archidiecezjalne, Katowice

Wystawa poplenerowa Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rysunkowego, Miejska Galeria Sztuki “MM”, Chorzów

“Artyści Częstochowy XX wieku”, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa

Wystawa poplenerowa Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno- Rzeźbiarskiego w Bolesławcu, Ossolineum, Wrocław

2001 “Vystava Stdrużeni Chorovskych Umelcu”. Teatr Miejski, Zlin (Czechy)

“Razem i osobno”, Termoli (Włochy); Instytut Polski, Rzym; Galeria Sztuki Współczesnej, Opole; Miejska Galeria Sztuki “MM”, Chorzów

“Malarstwo, rzeźba, grafika”, Galeria Sztuki Współczesnej, Kołobrzeg; Miejska Galeria Sztuki “MM”, Chorzów

VIII Krakowie Triennale Rzeźby Religijnej, klasztor oo. Franciszkanów, Kraków

2002 “Wszystko i jeszcze więcej – malarstwo – grafika – rzeźba”, Galeria “Stara Kordegarda”, Warszawa

2004 XI Biennale Sztuki Sakralnej „Sacrum 2004”, salon BWA, Gorzów Wlkp.

“Ceramiczne dialogi”, Zamek Nowy Wiśnicz; Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków

“Artyści – Muzeum. Sztuka ziemi i ognia”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

“Naposled w malem”, Galerie 9, Praga (Czechy)

“Spotkania”, Muzeum ASP, Wrocław

Wystawa poplenerowa Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego w Bolesławcu, Muzeum Miejskie, Wrocław; Galeria Sztuki Współczesnej “Profil”, Poznań; Galeria Instytutu Polskiego, Praga (Czechy), Zamek, Czeski Krumlov (Czechy)

“Schlesischer Kunst”, Galeria Villa Herus, Remagen (Niemcy)

2009 “Sztuka, edukacja, nauka”, Galeria BWA, Częstochowa; BWA, Opole

VIII Festiwal Sztuki Wysokiej, Galeria “Stalowe Anioły”, Bytom

“Malarstwo i rzeźba”, Muzeum Ziemi Limanowskiej, Limanowa

2010 Wystawa poplenerowa I Międzynarodowego Pleneru Postindustrialnego, Miejska Galeria Sztuki “MM”, Chorzów

2011 XI Festiwal Sztuki Wysokiej “Między Słońcem a Księżycem”, Galeria “Stalowe Anioły”, Bytom

2012 Wystawa poplenerowa II Międzynarodowego Pleneru Postindustrialnego, Miejska Galeria Sztuki “MM”, Chorzów

2020 “Artyści Ziemi Bolesławieckiej”, Muzeum Ceramiki, Bolesławiec

PRACE W ZBIORACH

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Centrum Sztuki Zamek Książ w Wałbrzychu

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Muzeum w Chorzowie

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content