logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy

ul. Jeleniogórska 4

W latach 1888–1890 powstał budynek Miejskiego i Powiatowego Szpitala o dekoracyjnych elewacjach zdobionych różnobarwną cegłą. W roku 1925 powiększono budynek o skrzydło południowe, a wejście przeniesiono na elewację północną. W 1927 r. na terenie szpitala powstała kaplica pogrzebowa, do której wejście prowadzi od strony ul. Ślusarskiej.

Skip to content