logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa

ul. Zgorzelecka 27

Bracia szpitalnicy z Zakonu Ducha Św. zbudowali w tym miejscu klasztor i szpital. Dokładna data założenia nie jest znana. Zadaniem zakonu była opieka nad podróżnymi, chorymi i biedakami. Około roku 1260 klasztor przejął Zakon Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą sprowadzony na Śląsk w I połowie XIII w. z Czech. Ich zadaniem była również opieka nad chorymi. Funkcjonowanie szpitala umożliwiały liczne nadania książęce i biskupie – książę głogowski Konrad I zwolnił posiadłości szpitala od obciążeń, nadał łany we wsi Bożejowice i kaplicę we wsi Bolesławice, a biskup Tomasz I przekazał dziesięciny z obu wspomnianych wyżej wsi. Sami bracia zakupili jeszcze młyn koło Bolesławca i łany we wsi Bolesławice. Po śmierci księcia nadania prawie zanikły, a bracia spełniali obowiązki duszpasterskie w pobliskich wsiach. W czasie reformacji nastąpił upadek klasztoru, który wraz z posiadłościami miasto zakupiło w 1569 r. od Bartłomieja Mandela, mistrza od św. Macieja, za 350 talarów. Po sekularyzacji zakonu kościół Św. Ducha w roku 1827 został rozebrany, zaś na jego miejscu wzniesiono szpital miejski. Od 1924 r. mieścił się tu dom starców. W 1945 r. utworzono tu na krótko sowiecki szpital wojskowy. Wiosną 1947 r. budynki zajęły przybyłe z terenów Jugosławii siostry ze Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa założonego przez św. Marię de Mattias.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content