logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Sąd Rejonowy (dawne gimnazjum)

ul. Sądowa 1

To jedna z najciekawszych budowli wzniesionych w XIX w. w Bolesławcu. Gmach powstał w latach 1861–1864 według projektu Oppermanna ze Zgorzelca. Potężny obiekt z czwartą pod względem wysokości wieżą w mieście (38,6 m) wyróżnia się spośród zabudowy neogotyckimi formami. Gmach kryje jedno z najpiękniejszych świeckich wnętrz w Bolesławcu – aulę o bogatym wystroju, z ciekawym programem ikonograficznym. Budynek gimnazjum otoczono parkiem nawiązującym do rozwiązań angielskich, którego projekt zlecono w roku 1865 Eduardowi Petzoldowi, wybitnemu architektowi ogrodów. Tu też w 1877 r. wzniesiono pomnik Martina Opitza (niezachowany) dłuta wrocławskiego rzeźbiarza Michaelisa.

Skip to content