logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Prokuratura Rejonowa

ul. B. Chrobrego 2

Gmach powstał w pierwszej połowie lat 20. XX w. jako budynek administracyjny zakładów produkujących ceramikę techniczną i budowlaną, należących do rodziny Lengersdorff. Otrzymał formy architektoniczne i dekorację charakterystyczną dla nurtu zwanego „nowym klasycyzmem” z elementami modernizmu. W 1927 r. budynek wykupiony przez władze miasta został przeznaczony na potrzeby: Miejskiej i Powiatowej Kasy Oszczędności, Rejonowej Komendy Wojskowej, Urzędu Meldunkowego Służby Pracy, Urzędu Celnego i Biblioteki Miejskiej. W okresie powojennym siedziba Wojskowej Komendy Uzupełnień. Od 2008 r. w gmachu mieści się siedziba Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content