logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Prokuratura Rejonowa

ul. B. Chrobrego 2

Gmach powstał w pierwszej połowie lat 20. XX w. jako budynek administracyjny zakładów produkujących ceramikę techniczną i budowlaną, należących do rodziny Lengersdorff. Otrzymał formy architektoniczne i dekorację charakterystyczną dla nurtu zwanego „nowym klasycyzmem” z elementami modernizmu. W 1927 r. budynek wykupiony przez władze miasta został przeznaczony na potrzeby: Miejskiej i Powiatowej Kasy Oszczędności, Rejonowej Komendy Wojskowej, Urzędu Meldunkowego Służby Pracy, Urzędu Celnego i Biblioteki Miejskiej. W okresie powojennym siedziba Wojskowej Komendy Uzupełnień. Od 2008 r. w gmachu mieści się siedziba Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu.

Skip to content