logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja​

Kościelna 1a

Znajdujący się w tym miejscu pierwotnie kościół z XIII w. został zniszczony w czasie najazdu husytów. Obecny kształt architektoniczny świątynia uzyskała w latach 1482–1492, co potwierdzają daty wykute w elewacji. Być może w obręb budowli włączono wówczas część znajdującego się nieopodal kościoła św. Doroty z 1194 r., czego dowodem może być asymetryczne usytuowanie korpusu względem prezbiterium. Nowa świątynia otrzymała formy charakterystyczne dla późnogotyckiej architektury terenu Saksonii i Łużyc, co wskazuje na pochodzenie warsztatu, który prowadził prace. Na początku XVI w. od południa dobudowano szereg kaplic.

Świątynia w latach 1524–1640 użytkowana była przez protestantów. Po pożarze w roku 1642 została odbudowana w latach 1655–1692. Przez ostatnie trzy lata pracami kierował włoski budowniczy Giulio Simonetti. Pod jego nadzorem wykonano sklepienia nawy głównej oraz dokonano barokizacji wnętrza świątyni. Neogotycki hełm wieży został wykonany w 1843 r. 

Świątynia stała się w XVIII w. ważnym miejscem pielgrzymkowym, dzięki umieszczeniu tu relikwii Krzyża Św. W dniu 27 czerwca 2004 r. świątynia została podniesiona do rangi Sanktuarium Maryjnego, a 7 października 2012 r. otrzymała godność Bazyliki Mniejszej Diecezji Legnickiej, co czyni ją jedną z trzech najważniejszych świątyń w regionie.

Elewację południową zdobią: portal wejściowy z figurami św. Sebastiana i św. Rocha dłuta Georga Leonarda Webera przeniesionymi w XIX w. z rozebranej Bramy Górnej, epitafium Kaspara Kirchnera, wybitnego myśliciela i poety doby renesansu, epitafium Thomasa Heinsiusa (†1571) ze sceną przedstawiającą ofiarowanie Izaaka (według niektórych badaczy umieszczony tu widok miasta to najstarszy zachowany wizerunek Bolesławca) i zegar słoneczny z roku 1907 wykonany przez mistrza R. Munzky’ego z łacińskim wierszem: „Hora fugit, Mors venit, Umbra transit, Lux manet” (Czas ucieka, śmierć nadchodzi, ciemność przemija, światłość pozostaje).

Na elewacji zachodniej znajdują się: portal zachodni z figurami św. Jadwigi, Matki Bożej, św. Józefa i św. Jana Nepomucena dłuta G.L. Webera przeniesionymi z bram miejskich, płaskorzeźba z przedstawieniem Trójcy św., z datą 1533, również przeniesiona na obecne miejsce z Górnej Bramy i data 1516 pochodząca z czasu przebudowy kościoła.

W elewację północną wmurowano epitafium garncarza Matthesa These (†1625), a na okienku w północnej ścianie wieży umieszczono datę 1492 określającą koniec budowy kościoła.

Na elewacji wschodniej, kryjącej prezbiterium, znajdują się: napis w gotyckiej minuskule „Anno Domini m° cccc° lxxxii°” (Roku Pańskiego 1482) określający początek budowy kościoła i wizerunek orła śląskiego, niżej epitafium Esthery Praller, a w partii przyziemia kamień węgielny z czterema krzyżami tau tworzącymi tzw. Krueckenkreuz.

W XVIII w. kościół otrzymał bogate, barokowe wyposażenie. Rozbudowany ołtarz główny ze sceną Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w partii środkowej wzniesiono w 1725 r. według projektu G.L. Webera. Zdobią go również liczne, ustawione przed kolumnami postaci świętych: Piotra i Pawła, Augustyna i Mikołaja, Szczepana i Wawrzyńca oraz Wacława i Leopolda, w zwieńczeniu umieszczono wizerunek Trójcy Świętej w otoczeniu aniołów i figury alegoryczne symbolizujące Wiarę, Nadzieję i Miłość, na krańcach zaś rzeźby św. Ludmiły i św. Jadwigi.

W świątyni znajdują się cztery kaplice boczne: Krzyża Św., św. Barbary, św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Aleksego. Na uwagę zasługuje także dekoracyjne sklepienie podchórza organowego związane z warsztatem Roskopfa.

Wyposażenie uzupełniają liczne ołtarze, m.in. ołtarz Niepokalanego Poczęcia (ok. 1722 r.) wykonany przez legnickiego malarza Jeremiasa Josepha Knechtela, obecnie pw. Matki Bożej, oraz ambona i obrazy, m.in. „Ukrzyżowanie” autorstwa G.W. Neunherza. Na gzymsach wieńczących znajdują się figury 12 apostołów przypisywane warsztatowi G. Simonettiego, nad łukiem tęczowym znajduje się Scena Zwiastowania.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content