logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Dom Dziecka pw. św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek

ul. B. Kubika 4

Elżbietanki przybyły do Bolesławca 14 października 1865 r. Początkowo siostry zamieszkiwały w budynku przy placu Kościelnym. 13 października 1906 r. położono kamień węgielny pod nową siedzibę zgromadzenia przy ul. Kubika. Rok później prace budowlane zostały zakończone. W nowym budynku dekorowanym skromnym secesyjnym i historyzującym detalem powstał przytułek św. Józefa prowadzony przez elżbietanki. W zachodnim skrzydle budynku mieściła się kaplica. W 1908 r. zgromadzenie zakupiło dom nr 12 przy ul. Komuny Paryskiej z przeznaczeniem na dom dla diakonis. W 1964 r. komunistyczne władze odebrały zakonnicom opiekę nad domem przy ul. Kubika, a same siostry zostały siłą usunięte z budynku. Dopiero na początku lat 90-tych XX w. zakonnice powróciły z budynku przy ul. Kościelnej do dawnej siedziby.

Skip to content