logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Dom Dziecka pw. św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek

ul. B. Kubika 4

Elżbietanki przybyły do Bolesławca 14 października 1865 r. Początkowo siostry zamieszkiwały w budynku przy placu Kościelnym. 13 października 1906 r. położono kamień węgielny pod nową siedzibę zgromadzenia przy ul. Kubika. Rok później prace budowlane zostały zakończone. W nowym budynku dekorowanym skromnym secesyjnym i historyzującym detalem powstał przytułek św. Józefa prowadzony przez elżbietanki. W zachodnim skrzydle budynku mieściła się kaplica. W 1908 r. zgromadzenie zakupiło dom nr 12 przy ul. Komuny Paryskiej z przeznaczeniem na dom dla diakonis. W 1964 r. komunistyczne władze odebrały zakonnicom opiekę nad domem przy ul. Kubika, a same siostry zostały siłą usunięte z budynku. Dopiero na początku lat 90-tych XX w. zakonnice powróciły z budynku przy ul. Kościelnej do dawnej siedziby.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content