logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Dawna Królewska Zawodowa Szkoła Ceramiczna – obecnie Zespół Szkół Elektronicznych

ul. H. i W. Tyrankiewiczów 2

Była to jedna z trzech głównych szkół tego typu na terenie Niemiec wzorowana na rozwiązaniach austriackich. Od momentu powstania do końca I wojny światowej nosiła nazwę Królewskiej Zawodowej Szkoły Ceramicznej, od 1919 r. – Państwowej Zawodowej Szkoły Ceramicznej. Wybudowany w 1897 r. budynek posiada elewacje wykonane z surowej cegły (tzw. Rohbau) charakterystyczne dla architektury szkoły berlińskiej. Bryła budynku została zakomponowana asymetrycznie, z bocznie umieszczonym głównym wejściem i klatką schodową. W roku 1930 od strony południowej powstała, Szkoła Szkła (Glasfachschule) zbudowana według projektu Artura Henniga. Nowa część jest przykładem architektury modernistycznej, która doskonale łączy się z częścią starszą, tworząc harmonijną całość. Budynek prezentuje charakterystyczne dla końca XIX w. rozwiązania o wysokim standardzie użytkowym i technicznym, m.in. duże, przestronne, jasne sale przeznaczone na pracownie rysunku i modelarnie.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content