logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

XX lat demokracji lokalnej

Jubileusz bolesławieckiego samorządu

XX lat demokracji lokalnej

Za symboliczną datę narodzin polskiego samorządu lokalnego uważa się 27 maja 1990 r. W ten dzień odbyły się pierwsze w powojennej historii demokratyczne wybory do władz samorządu terytorialnego, powołanego do życia ustawą z dnia 8 marca 1990 r.

Od tego czasu w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców członkowie rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich wybierani są według systemu proporcjonalnego, opartego na regule d’Honta. Pełnią oni swoje funkcje przez okres kadencji, trwającej cztery lata.

Od 2002 r. w powszechnych wyborach bezpośrednich obierane są też jednoosobowe organy wykonawcze gmin: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

Dwadzieścia lat działalności samorządu terytorialnego zadecydowało o historii najnowszej Bolesławca. Wystawa poświęcona jest ludziom, tworzącym samorząd lokalny oraz wybranym wydarzeniom ostatnich dwóch dekad życia naszego miasta.

Informacji i materiałów do wystawy użyczyły następujące osoby:

Krystyna Boratyńska

Jan Kisiliczyk

Eugeniusz Kowalski

Józef Król

Gabriela Kujawińska

Edmund Maliński

Stanisław i Maciej Małkowscy

Danuta Maślicka

Dariusz Mucha

Wiesław Ogrodnik

Zbigniew Razik

Piotr Roman

Jerzy Zieliński

Elżbieta Chojnacka

Sylwia Chruszcz

Agnieszka Gergont

Bronisław Grygiel

Mariusz Herba

Krystyna Hodowana

Edward Jawny

Andrzej Żurek

Bernard Łętowski

Grzegorz Matoryn

Janusz Moniatowicz

Barbara Jackowska

Darek Rataj

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content