logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Dawne rzemiosła w obiektywie Karla Hnika

Dawne rzemiosła w obiektywie Karela Hnika

17 października o godz. 17.00 w Dziale Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14 odbędzie się wernisaż wystawy „Dawne rzemiosła w obiektywie Karela Hnika”. Ten czeski artysta-fotografik na 80 zdjęciach, wykonanych w latach 80. ubiegłego wieku, zaprezentował osoby trudniące się dawnymi, zapomnianymi dziś zawodami, m.in. bednarstwem, kowalstwem, kołodziejstwem, tkactwem, wyrobem gontu, wyplataniem koszyków oraz wytwarzaniem i nawlekaniem szklanych koralików. Są to jednak nie tylko zdjęcia rzemieślników przy pracy. Hnik pokazał ich domy, przestrzeń w której żyli i pracowali, udowadniając, że dawne rzemiosła to pasja i swoisty styl życia bohaterów fotografii.

Wystawę uzupełniają wyroby dawnego rzemiosła, pochodzące z kolekcji Muzeum Karkonoskiego we Vrchlabí, m.in.: wytwarzane z drewna sanie rogate, różnego typu beczki i maselnice, przedmioty związane tkactwem. Niezwykle interesujące jest urządzenie do nawlekania koralików, wykorzystywana przez koralikarzy działających po czeskiej stronie Karkonoszy, w okolicach miejscowości Poniklé czy Jablonec.

Wystawa została zrealizowana w ramach polsko-czeskiego projektu „Via Fabrilis – szlak tradycji rzemieślniczych część 2”.

Skip to content